Výživa člověka a funkční potraviny


Biotechnologie, rostlinné produkty a senzorická analýza potravin

Ing. Veronika Kouřilová

Paní inženýrka se zabývá rostlinnými produkty.

Bc. Ing. Markéta Janík Piechowiczová

Paní bakalářka, inženýrka se věnuje novým trendům v senzorické analýze potravin.


Kvalita, zpracování a vývoj potravin

Ing. Jan Slováček

Pan inženýr se věnuje zpracování potravin živočišného původu. Zabývá se především masem z volně žijící zvěře. Analyzuje fyzikální vlastnosti potravin.

Ing. Adam Kovál

Pan inženýr se zabývá hmyzem a hmyzími produkty.

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

Short Description


3D Tisk, inovace a bezpečnost potravin