FoodPreserveLab

TENP: Technologie nápojového průmyslu

Cílem kurzu je podat posluchačům přehled o možnostech zpracování surovin (především ovoce a zeleniny) na tekuté výrobky. Studenti by měli pochopit souvislosti mezi chemickým složením a fyzikálními, biochemickými

SPOLS: Společné stravování

Cílem je poskytnout obšírné znalosti o gastronomii, vybavení, ale i řízení podniků společného stravování. Navazuje na hygienu potravin a výživu člověka. Součástí výuky jsou veškeré podklady ke znalostem

POTZB: Potravinářské zbožíznalství

Získat znalosti o hodnocení jakosti základních potravinářských surovin a sortimentu výrobků z nich produkovaných v souladu se současně platnou potravinářskou legislativou. Získat dovednost rozčlenit jednotlivé potravinářské výrobky do skupin,