Liquid Chromatography Lab

SPMIKR: Speciální mikrobiologie

Studenti získají znalosti o bakteriích, virech a parazitech vyvolávajících, resp. přenášejících významná onemocnění člověka, o průběhu onemocnění, způsobu léčby a především prevenci chorob, které uvedení biologičtí činitelé způsobují. 

MANPO: Mikrobiologická analýza potravin

Cílem předmětu je navodit teoretické znalosti o potravinářsky, technologicky a hygienicky významných mikroorganismech a získat praktické dovednosti ze základní diagnostiky mikroorganismů. V úvodní části kursu bude posluchač seznámen s mikrobiologickou,

SPHYP: Speciální hygiena potravin

Student získá v návaznosti na poznatky z obecné hygieny potravin znalosti z hygieny výroby, zpracování, distribuce, skladování jednotlivých základních surovin a potravin živočišného původu i základních vegetabilních potravin a surovin.Posluchači si