Bc.

TEVSY: Technologie výroby sýrů

Cílem předmětu je poskytnout ucelené informace o výrobě sýrů a tvarohů, o jejich kvalitě, vadách, hodnocení, rizikách při výrobě sýrů a legislativních požadavcích při výrobě sýrů a registraci nebo registraci

TENP: Technologie nápojového průmyslu

Cílem kurzu je podat posluchačům přehled o možnostech zpracování surovin (především ovoce a zeleniny) na tekuté výrobky. Studenti by měli pochopit souvislosti mezi chemickým složením a fyzikálními, biochemickými

SENAN: Základy senzorické analýzy

Cílem předmětu je získání znalosti o anatomií a funkcí smyslových receptorů, o základních pojmech a podmínkách pro senzorické zkoumání a získání teoretických i praktických znalosti základních metod senzorické analýzy. Absolvováním předmětu

ZZEP1: Zpracování zemědělských produktů 1

Předmět si klade za cíl poskytnout znalosti o složení a kvalitě potravinářských surovin, znalosti hygienických a legislativních požadavků na potraviny. Znalost technologií výroby potravin rostlinného a živočišného původu.

TEKP: Technologie kvasného průmyslu

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o surovinách zpracovávaných ve sladařském a pivovarském průmyslu. Rozšířit základní znalosti o výrobě sladu plzeńského typu včetně výroby speciálních sladů. Popsána bude

PIVR: Pivovarnictví

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o surovinách zpracovávaných ve sladařském a pivovarském průmyslu. Rozšířit základní znalosti o výrobě sladu plzeńského typu včetně výroby speciálních sladů. Popsána bude