BCSETP2: Bakalářský seminář TP II

Cílem předmětu je poskytnutí informací pro kvalitní vypracování bakalářské práce a připravit studenty k obhajobě této práce u státních závěrečných zkoušek

Čtěte dále