SensoryLab

SENAN: Základy senzorické analýzy

Cílem předmětu je získání znalosti o anatomií a funkcí smyslových receptorů, o základních pojmech a podmínkách pro senzorické zkoumání a získání teoretických i praktických znalosti základních metod senzorické analýzy. Absolvováním předmětu

SENANP: Senzorická analýza potravin

Absolvováním předmětu student získá dovednosti spojené s organizací a prováděním senzorických zkoušek potravinářských výrobků v závislosti na hodnoceném vzorku a účelu senzorického hodnocení.