Fermentation Technologies Lab

ZZEP1: Zpracování zemědělských produktů 1

Předmět si klade za cíl poskytnout znalosti o složení a kvalitě potravinářských surovin, znalosti hygienických a legislativních požadavků na potraviny. Znalost technologií výroby potravin rostlinného a živočišného původu.

TEKP: Technologie kvasného průmyslu

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o surovinách zpracovávaných ve sladařském a pivovarském průmyslu. Rozšířit základní znalosti o výrobě sladu plzeńského typu včetně výroby speciálních sladů. Popsána bude

PIVR: Pivovarnictví

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o surovinách zpracovávaných ve sladařském a pivovarském průmyslu. Rozšířit základní znalosti o výrobě sladu plzeńského typu včetně výroby speciálních sladů. Popsána bude