Meat Pilot Plant

SPOLS: Společné stravování

Cílem je poskytnout obšírné znalosti o gastronomii, vybavení, ale i řízení podniků společného stravování. Navazuje na hygienu potravin a výživu člověka. Součástí výuky jsou veškeré podklady ke znalostem

POTZB: Potravinářské zbožíznalství

Získat znalosti o hodnocení jakosti základních potravinářských surovin a sortimentu výrobků z nich produkovaných v souladu se současně platnou potravinářskou legislativou. Získat dovednost rozčlenit jednotlivé potravinářské výrobky do skupin,

KVAZP: Kvalita živočišných produktů

Předmět pro I. r. bakalářského studijního programu Zahradní inženýrství Zahradnické fakulty MENDELU. Má seznámit studenty se živočišnými produkty, potravinářskou legislativou a problematikou jejich zpracování a jakostí.

VJZP: Výroba a jakost živočišných produktů

Cílem je poskytnout podrobné a souhrnné nadstavbové znalosti o složení, jakosti a zdravotní nezávadnosti potravinářských surovin ve vazbě na výrobu potravin živočišného původu. Učí znalostem analyzovat a syntetizovat poznatky

ZZVP: Zpracování živočišných produktů

Cílem je poskytnout vědomosti o složení, jakosti a zdravotní nezávadnosti potravinářských surovin živočišného původu, které produkuje zemědělská činnost ke zpracování – mléko, maso, vejce, drůbež. Vysvětluje a učí

ZZVP1: Zpracování živočišných produktů 1

Cílem je poskytnout znalosti o složení, jakosti a zdravotní nezávadnosti potravinářských surovin živočišného původu, které produkuje zemědělská činnost ke zpracování – mléko, maso, vejce, drůbež, ryby. Vysvětluje

TEMA: Technologie masa

Cílem předmětu je získání přehledu a znalosti o produkci, ustájení a zpracování jatečných zvířat, jejich jakostní klasifikaci a zpeněžení, bourání jatečně upravených těl, technologii masných výrobků a kritériích jakosti masa