DairyLab

TEVSY: Technologie výroby sýrů

Cílem předmětu je poskytnout ucelené informace o výrobě sýrů a tvarohů, o jejich kvalitě, vadách, hodnocení, rizikách při výrobě sýrů a legislativních požadavcích při výrobě sýrů a registraci nebo registraci

TEML: Technologie mléka

Předmět poskytuje kompletní znalosti a dovednosti o mléce, jeho složení, vlastnostech, hygienické a technologické kvalitě a o vlivech, které na kvalitu mléka působí.

SYR: Sýrařství

Cílem předmětu je poskytnout ucelené znalosti a dovednosti o výrobě, sortimentu, kvalitě a hodnocení sýrů, o legislativních požadavcích na výrobu sýrů v mlékárenských provozech a na farmách.

TEVSY2: Technologie výroby sýrů II

Cílem předmětu je poskytnout ucelené informace o výrobě sýrů a tvarohů, o jejich kvalitě, vadách, hodnocení, rizikách při výrobě sýrů a legislativních požadavcích při výrobě sýrů a registraci nebo registraci

Z-DT – ZS: Dairy Technology

Dairy technology describes the technology, physics, chemistry and microbiology of pasteurised and longlife milk, cream, butter, cheese, condensed milk, milk powder, yoghurt and other fermented

SENANP: Senzorická analýza potravin

Absolvováním předmětu student získá dovednosti spojené s organizací a prováděním senzorických zkoušek potravinářských výrobků v závislosti na hodnoceném vzorku a účelu senzorického hodnocení.

PZRYB: Produkce a zpracování ryb

Student získá dovednosti a znalosti o potravinářsky významných druzích sladkovodních a mořských ryb a ostatních vodních živočichů a jejich produkci, způsobu průmyslového zpracování, nutriční a senzorické hodnotě rybího masa.

MLTE: Mlékárenské technologie

V návaznosti na Laktologii poskytnout ucelené znalosti o technologiích zpracování mléka včetně základních laboratorních metod potřebných ke kontrole kvality mléka a výsledných mléčných produktů. 

POTZB: Potravinářské zbožíznalství

Získat znalosti o hodnocení jakosti základních potravinářských surovin a sortimentu výrobků z nich produkovaných v souladu se současně platnou potravinářskou legislativou. Získat dovednost rozčlenit jednotlivé potravinářské výrobky do skupin,