Dairy Pilot Plant

TEVSY: Technologie výroby sýrů

Cílem předmětu je poskytnout ucelené informace o výrobě sýrů a tvarohů, o jejich kvalitě, vadách, hodnocení, rizikách při výrobě sýrů a legislativních požadavcích při výrobě sýrů a registraci nebo registraci

SYR: Sýrařství

Cílem předmětu je poskytnout ucelené znalosti a dovednosti o výrobě, sortimentu, kvalitě a hodnocení sýrů, o legislativních požadavcích na výrobu sýrů v mlékárenských provozech a na farmách.

TEVSY2: Technologie výroby sýrů II

Cílem předmětu je poskytnout ucelené informace o výrobě sýrů a tvarohů, o jejich kvalitě, vadách, hodnocení, rizikách při výrobě sýrů a legislativních požadavcích při výrobě sýrů a registraci nebo registraci

Z-DT – ZS: Dairy Technology

Dairy technology describes the technology, physics, chemistry and microbiology of pasteurised and longlife milk, cream, butter, cheese, condensed milk, milk powder, yoghurt and other fermented

MLTE: Mlékárenské technologie

V návaznosti na Laktologii poskytnout ucelené znalosti o technologiích zpracování mléka včetně základních laboratorních metod potřebných ke kontrole kvality mléka a výsledných mléčných produktů. 

KVAZP: Kvalita živočišných produktů

Předmět pro I. r. bakalářského studijního programu Zahradní inženýrství Zahradnické fakulty MENDELU. Má seznámit studenty se živočišnými produkty, potravinářskou legislativou a problematikou jejich zpracování a jakostí.

VJZP: Výroba a jakost živočišných produktů

Cílem je poskytnout podrobné a souhrnné nadstavbové znalosti o složení, jakosti a zdravotní nezávadnosti potravinářských surovin ve vazbě na výrobu potravin živočišného původu. Učí znalostem analyzovat a syntetizovat poznatky

ZZVP: Zpracování živočišných produktů

Cílem je poskytnout vědomosti o složení, jakosti a zdravotní nezávadnosti potravinářských surovin živočišného původu, které produkuje zemědělská činnost ke zpracování – mléko, maso, vejce, drůbež. Vysvětluje a učí