CerealLab

ZRP: Zpracování rostlinných produktů

Cílem předmětu je získání znalosti o základní úpravě a posklizňovém ošetření zemědělských produktů rostlinného původu a s možnostmi potravinářského využití jednotlivých surovin.

TECCE: Technologie cereálií

Cílem předmětu je získat znalostí a dovednosti z oblasti hodnocení zemědělských surovin a požadavků na jejich nákup pro další zpracování, získat znalostí a dovednosti z oblasti technologie cereálií.