Výuka a předměty

Našim i cizím studentům nabízíme přes 70 předmětů, které vyučují naši akademici.


gutentor-overlay

FUPO-D: Funkční potraviny

Absolvent kurzu získá nezbytné znalosti o funkci účinných složek potravin (nutriceutik) na mole…
gutentor-overlay

KOMVY: Komunitní výživa

Studenti získají znalosti o správné životosprávě různých skupin obyvatel, včetně uceleného…
gutentor-overlay

OHYGP: Obecná hygiena potravin

Cílem studia obecné hygieny potravin je získání znalostí nutných pro zabezpečení zdravotní nezá…
gutentor-overlay

PIVR: Pivovarnictví

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o surovinách zpracovávaných ve sladařském a…
gutentor-overlay

PRVW: Preventivní výživa

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům podklady ke správné volbě životního stylu, jehož jedno…
gutentor-overlay

SYR: Sýrařství

Cílem předmětu je poskytnout ucelené znalosti a dovednosti o výrobě, sortimentu, kval…
gutentor-overlay

TEMA: Technologie masa

Cílem předmětu je získání přehledu a znalosti o produkci, ustájení a zpracování …
gutentor-overlay

TEML: Technologie mléka

Předmět poskytuje kompletní znalosti a dovednosti o mléce, jeho složení, vlastnostech, hygienic…
gutentor-overlay

TESA: Technologie sacharidů

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o chemii sacharidů, surovinách potřebných p…
gutentor-overlay

TXP-D: Toxikologie potravin

Cílem předmětu budou probírána jednotlivá dietární opatření a jejich pozitivní či negativní vli…
gutentor-overlay

VYCL: Výživa člověka

Absolvent předmětu má znalosti o základních živinách a dalších složkách potravin, vče…
gutentor-overlay

VYDOP: Výživová doporučení

Cílem předmětu je posV předmětu budou probírána jednotlivá dietární opatření a jejich pozitivní…

Proč studovat FoodTech