Spolupráce s průmyslem

Together for Safe and Sustainable Food Future


Nabízíme spolupráci s průmyslem v oblasti ověřování, zavádění či vývoje nových technologických postupů, konzultační činnost a kooperaci při vývoji nových receptur. Poskytujeme také aktivní podporu při řešení externích projektů s potravinářskou tématikou, kde je vyžadováno zapojení výzkumné organizace poskytovatelem dotace (MZe, SZIF, TAČR, aj.). Máme zkušenosti v oblasti regionální a faremní potravinářské produkce. Disponujeme širokou databází kontaktů související se všemi oblastmi potravinářské produkce.

Najdete u nás šest poloprovozů, které jsou využívány pro oblast výuky, institucionálního výzkumu či prezentaci naší univerzity veřejnosti. Jednotlivé poloprovozy jsou na sobě nezávislými výrobnami a mají nezanedbatelný potenciál pro spolupráci univerzity s praxí. Naše laboratoře poskytují poloprovozům potřebné analytické zázemí.


Spolupracujeme s desítkami firem z průmyslu. Jsme také v kontaktu s univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi.

Navazujeme také spolupráci se zemědělskými a profesními svazy a dozorovými orgány