Ph.D.

FUPO-D: Funkční potraviny

Absolvent kurzu získá nezbytné znalosti o funkci účinných složek potravin (nutriceutik) na molekulární úrovni a dovede tedy rozpoznat zkreslené a nepodložené informace o dané skupině

TXP-D: Toxikologie potravin

Cílem předmětu budou probírána jednotlivá dietární opatření a jejich pozitivní či negativní vlivy na ostudent předmětu získá znalosti o obecných principech toxikologie, zejména o kinetice a