Proč studovat Technologii potravin?

Přečti si důvody, podívej se na video a podej si přihlášku!


12 důvodů, proč studovat Technologii potravin

Program Technologie potravin na Ústavu technologie potravin Agronomické fakulty MENDELU


Chci zjistit více
Podej si přihlášku

Marie Líbalová

Bc. studentka
Ambasadorka

„Nejvíc mě baví rozmanitost vědomostí, které mám možnost ze studia načerpat. I přes mou hlavní specializaci, kterou jsou potraviny, jsem mohla nahlédnout do tajů chovu hospodářských zvířat nebo se dozvědět něco víc o podnikové ekonomii. Nové dovednosti jsem získala také v zahraničí, kam jsem vyjela v rámci praktické stáže. Věřím, že po ukončení studia najdu uplatnění v praxi.“

Kateřina Kadlecová

NMgr. studentka

„Kvalitní výživa a dostatek energie jsou klíčovým hlediskem zdravého životního stylu. FoodTech pro mě byla jasná volba. Díky němu jsem získala rozsáhlé vědomosti v oblasti potravinářství a výživy člověka, které jsem mohla aplikovat v praxi. Za nejpodstatnější při tomto studiu považuji jeho rozmanitost. Během studia si osvojíte znalosti nejen z chemie a technologií jednotlivých komodit, ale dozvíte se i něco o podnikové ekonomice a potravinářské legislativě.“

Jakub Formánek

NMgr. student


„Potravinářství pro mě představuje průnik hned několika oblastí mého zájmu. Jednak biologie s chemií a druhak výživa člověka, takže jsem dlouho nad volbou tohoto programu neváhal. Náš Ústav technologie potravin v tomto směru poskytuje studentům výborné zázemí pro zisk praktických zkušeností a vědomostí v oboru od odborníků, kteří jsou vždy  ochotni pomoci. Vzhledem k nepostradatelné roli, kterou potravináři mají pro společnost, si myslím, že nalezení uplatnění na trhu práce nebude problém.“

Hana Mikulíková

NMgr. studentka

„Studuji tento studijní program, protože jeho zaměření mě baví, zajímá a myslím si, že má budoucnost. K potravinám jsem měla vždy kladný vztah (zejména na talíři). Líbí se mi školní prostory – laboratoře a poloprovozy, kde jsem získala různé zkušenosti a naučila se mnoho zajímavých věcí, např. výrobu sýrů, masných výrobků či čokolády. Umím analyzovat kvalitu potravin i jejich složení. Věřím, že budu mít dobré uplatnění na trhu práce.“

Kateřina Trněná

Absolventka


„Tento program mi umožnil věnovat se mému velkému koníčku, potravinám, a díky široké škále praktických laboratorních cvičení mě skvěle připravil do profesního života.“

Sabina Szabó

Absolventka

„Potravinářství je krásné a bohaté odvětví.
Člověk má možnost získat znalosti a praktické dovednosti nejen z oblasti technologie a zpracování daných produktů, ale také se dozví o jejich jakosti, senzorických vlastnostech, zdravotní nezávadnosti nebo složení. Přeci jen, kvalitní a bezpečné potraviny jsou pro naše zdraví důležité.“

miku

Alice Mikulenková

NMgr. studentka

Studiu v potravinářství se věnuji, jelikož je jeho role ve společnosti nepostradatelná, a také mě baví si při studiu dávat do souvislostí znalosti z legislativy, přírodních věd a ekonomie. Pokud student projeví snahu si kromě teoretických znalostí najít co nejvíc praxe nebo vyjede na stáž, má šanci se úspěšně uplatnit na trhu práce.

„Program jsem si vybrala z toho důvodu, že mě tématika potravin a výživy člověka vždy zajímala a lákala. Pokud k tomu člověk přičte krásný areál univerzity a skvělou partu lidí, nepůjdu daleko od pravdy, když tohle místo nazvu svým druhým domovem.“


FoodTech a naše ambasadorky

Přihlášky a termíny