Nutricosmetics & Food Analysis for Quality Control

TEML: Technologie mléka

Předmět poskytuje kompletní znalosti a dovednosti o mléce, jeho složení, vlastnostech, hygienické a technologické kvalitě a o vlivech, které na kvalitu mléka působí.