DairyLab

Zabýváme se kvalitou mléka, jeho využitím při výrobě mléčných výrobků. Věnujeme se stanovení fyzikálně-chemických parametrů, senzorické analýze a FT-NIR analýze. Sledujeme změny v průběhu skladování mléčných výrobků a možnostmi prodloužení jejich údržnosti. Hodnotíme jak výrobky z obchodní sítě, tak i experimentálně vyrobené v mlékařském poloprovoze.

VYUČOVANÝCH PŘEDMĚTŮ

článků na Web of Science z oblasti živočišných potravin

ÚSPĚŠNĚ OBHÁJENÝCH diplomový prací s mlékařskou tématikou

ÚSPĚŠNĚ OBHÁJENÝCH Bakalářských prací s mlékařskou tématikou

Co nabízíme

Firmy

Spolupráci s firmami při projektech vázaných na dotační politiku státu.

Studenti

Spolupráci při řešení kvalifikačních prací studentů

Spolupráce

s vysokými školami

Ing. Jana Zemanová, Ph.D.

Kontakt
jana.zemanova@mendelu.cz

Kancelář: budova M, Ústav technologie potravinVýuka


Vybavení

Laboratoř je vybavena vybavená pro stanovení základních fyzikálně – chemických parametrů nejen mléka a mléčných výrobků.

 • Kjeltec – stanovení bílkovin
 • Odstředivka na butyrometry – stanovení obsahu tuku
 • FT-NIR Antaris II
 • pH- metr InoLab 7110
 • polatimetr
 • poloautomatické byrety

Projekty

 • Projekt IP B MENDELU 8.1.1 Zkvalitnění praktické laboratorní výuky předmětů Laktologie a Mlékárenské technologie
 • PRV GP Kozí program
 • Igráček – SGC-2021-017 The possibilities of using modern detection methods in the control and monitoring of the occurrence of hygienically important microorganisms in the environment of production and processing of food raw materials and food of animal origin
 • AF-IGA2022-IP-021 Hodnocení jakosti kysele srážených sýrů vyrobených pomocí netypických srážedel

Spolupráce

 • Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin – doc. Kalhotka, Ing. Seidlová
 • Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat – doc. Havlíček
 • Ústav chovu a šlechtění zvířat – doc. Falta
 • Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství – Dr. Pluháčková

Fotogalerie


Publikace

SALÁKOVÁ, A., KALHOTKA, L., JŮZL, M., BURDOVÁ, E., RŮŽIČKOVÁ, G., PŠENIČKOVÁ, Z., OBR, T., 2019: Evaluation of selected parameters of edam type cheese packed under foil with natural antimicrobial agents. Potravinárstvo, 13 (1), 598-603. ISSN 1338-0230

JŮZL, M., SALÁKOVÁ, A., MÜLLEROVÁ, M., KOZOHORSKÁ, K., 2018: Evaluation of selected quality parameters of reduced salt frankfurters. Potravinárstvo, 12 (1): 279-284. ISSN 1337-0960

SALÁKOVÁ, A., KALHOTKA, L., JŮZL, M., Falta, D. On-line Den s mlékem na MENDELU 2021. Mlékařské listy-Zpravodaj. 2021. sv. 32. č. 185. ISSN 1212-950X

SALÁKOVÁ, A., KALHOTKA, L., JŮZL, M., 2020: Den, který se zatím nekonal. Mlékařské listy-Zpravodaj. 2020. sv. 31, č. 179. ISSN 1212-950X

SALÁKOVÁ, A., KALHOTKA, L., JŮZL, M., 2019: Za mlékem opět na MENDELU. Mlékařské listy-Zpravodaj, sv. 30, č. 172. ISSN 1212-950X