Nutraceuticals & Food Toxicology Lab

FUPO-D: Funkční potraviny

Absolvent kurzu získá nezbytné znalosti o funkci účinných složek potravin (nutriceutik) na molekulární úrovni a dovede tedy rozpoznat zkreslené a nepodložené informace o dané skupině

TXP-D: Toxikologie potravin

Cílem předmětu budou probírána jednotlivá dietární opatření a jejich pozitivní či negativní vlivy na ostudent předmětu získá znalosti o obecných principech toxikologie, zejména o kinetice a

VYCL: Výživa člověka

Absolvent předmětu má znalosti o základních živinách a dalších složkách potravin, včetně jejich trávení, vstřebávání a metabolizmu v kontextu prevence nejdůležitějších onemocnění souvisejících s výživou.

SPMIKR: Speciální mikrobiologie

Studenti získají znalosti o bakteriích, virech a parazitech vyvolávajících, resp. přenášejících významná onemocnění člověka, o průběhu onemocnění, způsobu léčby a především prevenci chorob, které uvedení biologičtí činitelé způsobují.