Zimní semestr

TEVSY: Technologie výroby sýrů

Cílem předmětu je poskytnout ucelené informace o výrobě sýrů a tvarohů, o jejich kvalitě, vadách, hodnocení, rizikách při výrobě sýrů a legislativních požadavcích při výrobě sýrů a registraci nebo registraci

ZZEP1: Zpracování zemědělských produktů 1

Předmět si klade za cíl poskytnout znalosti o složení a kvalitě potravinářských surovin, znalosti hygienických a legislativních požadavků na potraviny. Znalost technologií výroby potravin rostlinného a živočišného původu.

TEVSY2: Technologie výroby sýrů II

Cílem předmětu je poskytnout ucelené informace o výrobě sýrů a tvarohů, o jejich kvalitě, vadách, hodnocení, rizikách při výrobě sýrů a legislativních požadavcích při výrobě sýrů a registraci nebo registraci

Z-DT – ZS: Dairy Technology

Dairy technology describes the technology, physics, chemistry and microbiology of pasteurised and longlife milk, cream, butter, cheese, condensed milk, milk powder, yoghurt and other fermented

ZZEP: Zpracování zemědělských produktů

Předmět si klade za cíl poskytnout vědomosti o jakosti potravinářských surovin, které poskytuje zemědělská činnost ke zpracování a k možnostem pozitivního ovlivnění jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin.

ZRP: Zpracování rostlinných produktů

Cílem předmětu je získání znalosti o základní úpravě a posklizňovém ošetření zemědělských produktů rostlinného původu a s možnostmi potravinářského využití jednotlivých surovin.

VYCL: Výživa člověka

Absolvent předmětu má znalosti o základních živinách a dalších složkách potravin, včetně jejich trávení, vstřebávání a metabolizmu v kontextu prevence nejdůležitějších onemocnění souvisejících s výživou.