Plant Products Lab

ZZEP1: Zpracování zemědělských produktů 1

Předmět si klade za cíl poskytnout znalosti o složení a kvalitě potravinářských surovin, znalosti hygienických a legislativních požadavků na potraviny. Znalost technologií výroby potravin rostlinného a živočišného původu.

TEKP: Technologie kvasného průmyslu

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o surovinách zpracovávaných ve sladařském a pivovarském průmyslu. Rozšířit základní znalosti o výrobě sladu plzeńského typu včetně výroby speciálních sladů. Popsána bude

PIVR: Pivovarnictví

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o surovinách zpracovávaných ve sladařském a pivovarském průmyslu. Rozšířit základní znalosti o výrobě sladu plzeńského typu včetně výroby speciálních sladů. Popsána bude

ZZEP: Zpracování zemědělských produktů

Předmět si klade za cíl poskytnout vědomosti o jakosti potravinářských surovin, které poskytuje zemědělská činnost ke zpracování a k možnostem pozitivního ovlivnění jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin.

TESA: Technologie sacharidů

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o chemii sacharidů, surovinách potřebných pro výrobu škrobu a sacharózy včetně technologií, pomocí kterých jsou v současnosti z těchto surovin získávány.