Gas Chromatography Lab

ZZSW: Zdravý životní styl a wellness

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům podklady ke správné volbě životního stylu, jehož jednou z rozhodujících složek je racionální výživa. Posluchači se seznámí se základy výživy člověka,

VYDOP: Výživová doporučení

Cílem předmětu je posV předmětu budou probírána jednotlivá dietární opatření a jejich pozitivní či negativní vlivy na organismus člověka. Předmět je zaměřen na skladbu jednotlivých diet používaných

PRVW: Preventivní výživa

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům podklady ke správné volbě životního stylu, jehož jednou z rozhodujících složek je racionální výživa. Posluchači se seznámí s výživovými doporučeními v prevenci a léčbě

VYCL: Výživa člověka

Absolvent předmětu má znalosti o základních živinách a dalších složkách potravin, včetně jejich trávení, vstřebávání a metabolizmu v kontextu prevence nejdůležitějších onemocnění souvisejících s výživou.

KOMVY: Komunitní výživa

Studenti získají znalosti o správné životosprávě různých skupin obyvatel, včetně uceleného přehledu o problematice výživy starších osob, dětí, těhotných a kojících žen, sportovců a dalších populačních skupin.