Foodborne Pathogen Lab

POTLE1: Potravinářská legislativa 1

Disciplina je pojata jako jednotící právní rámec znalostí získaných v průběhu předchozího studia v oblasti chemie potravin, mikrobiologie a hygieny potravin. Vlastní potravinářská legislativa je doplněna výkladem o systémech

MANPO: Mikrobiologická analýza potravin

Cílem předmětu je navodit teoretické znalosti o potravinářsky, technologicky a hygienicky významných mikroorganismech a získat praktické dovednosti ze základní diagnostiky mikroorganismů. V úvodní části kursu bude posluchač seznámen s mikrobiologickou,

SPHYP: Speciální hygiena potravin

Student získá v návaznosti na poznatky z obecné hygieny potravin znalosti z hygieny výroby, zpracování, distribuce, skladování jednotlivých základních surovin a potravin živočišného původu i základních vegetabilních potravin a surovin.Posluchači si

OHYGP: Obecná hygiena potravin

Cílem studia obecné hygieny potravin je získání znalostí nutných pro zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin. Student by měl znát jednotlivá nebezpečí, které se mohou v potravinách vyskytovat