FMVP: Fyzikální a mechanické vlastnosti potravin

Studenti získají znalosti o základních fyzikálních a mechanických vlastnostech potravin. Řešena bude široká škála praktických technických problémů. Studenti získají dovednosti v řešení problémů a hodnocení jevů spojených s mechanickými vlastnostmi a chováním potravin a potravinářských surovin.

Čtěte dále