Ingrovy dny 2022

2. března 2022

FoodTech MENDELU

O akci
Program

Ingrovy dny 2022 se nám blíží. Téma potravin, jejich dostatek a kvalita do budoucna u nás stále zůstávají prioritou. Proto letos oslavíme 4️8️. výročí 🎂 této akce.

✔️konference s mezinárodní účastí pro odborníky
✔️doprovodné aktivity – Den s mlékem pro studenty a veřejnost
✔️možnost networkingu a diskuze na téma potravin

❗ PŘIHLÁŠKY DO 11.ÚNORA ZDE 👇👇👇
https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/prihlaska 📅

Zpráva o akci 2021 na webu MENDELU.

Středa 2. března 2022
PROGRAM XLVIII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2022“ je průběžně aktualizován.
8:35 – 9:00 Prezence, možnost připojení
9:00 – 9:15 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo
9:15 – 10:45 První blok vyžádaných přednášek
 
10:45 – 11:15 Diskuze
11:15 – 12:15 Druhý blok vyžádaných přednášek
Lepšová, O. et al.: Řasy jako tradiční i současná potrava nejen v přímořských regionech
Jůzl, M. et al. (MENDELU): Kam s bobrem? Bobr evropský (Castor fiber L.) a jeho technologické zhodnocení v masné výrobě (Jůzl, M., Slováček, J., Mikulka, O., Matejovičová, M.)
Kameník, J. et al. (VETUNI): Bakterie mléčného kvašení v dušených šunkách: odkud se berou, jak je poznat a jak je omezit? (Kameník, J., Dušková, M., Veselá, H., Dorotíková, K.)
12:15 – 12:30 Diskuze
12:30 – 13:30 Třetí blok vyžádaných přednášek
Smetana, P. et al. (JČU České Budějovice): Vliv přídavku výliskové mouky ostropestřce mariánského (Silybum marianum) na vybrané kvalitativní parametry pekárenských výrobků
13:30 – 13:45 Diskuze
14:00 Ukončení přednášek konference

14:00 Vývěsková sdělení

POSTEROVÁ SEKCE KONFERENCE (je zvoleno abecední pořadí podle prvního autora)
Hanzelová, Z. (UVLF, Košice, Slovensko): Nežiaduce mikroorganizmy pri výrobe syra a vplyv rizika antibiotickej rezistencie na verejné zdravie (Hazelová, Z., Dudriková, E., Kováčová, M., Výrostková, J.)
Hrušková, M. (Svaz průmyslových mlýnů ČR, Praha): Minerální látky v mlýnských výrobcích (Hrušková, M., Filip, P.)
Kolarič. L. (STUBA, Bratislava, Slovensko): Sledovanie textúrnych a farebných zmien mlieka a smotany po odstránení cholesterolu pomocou β-cyklodextrínu (Kolarič, L., Šimko, P.)
Martišová, P. (ABT RC, SPU Nitra, Slovensko): Vplyv teploty a času pri príprave sous-vide hydinového mäsa na mikrobiologickú kvalitu a organoleptické vlastnosti (Martišová, P., Galovičová, L., Borotová, P., Kunová, S., Kačániová, M., Štefániková, J.)
Novotná Kružíková, K. (VETUNI, Brno): Rtuť v tržních kaprech z českých rybníků (Novotná Kružíková, K., Široká, Z., Svobodová, Z.)
Slováček, J. (MENDELU, Brno): Charakteristika masa volně žijící nutrie říční (Myocastor coypus) a její porovnání s bobrem evropským (Castor fiber) (Slováček, J., Jůzl, M., Nedomová, Š., Tesařová, N., Mikulka, O.)
Švec, I. (VŠCHT, Praha): Alternativní využití Extenzografu-E jako texturometru (Švec, I.)

Fotogalerie

, , ,

Čtěte dále