Studentské konference

Výživa, potraviny a zdraví

 • termín (jeden z posledních pátků v červnu) – letos asi 21.6.,
 • místo: LF MU, Brno: Bohunice,
 • hlavní organizátor: MVDr. Halina Matějová, MENDELU přes členy SPV a mou osobu,
 • pod hlavičkou: Společnosti pro výživu,
 • benefity, mimo obecný přínos: sleva na akce Společnosti, zdarma časopis Výživa a potraviny,
 • web: https://www.vyzivaspol.cz/category/aktualni-akce-spv/Aktuální akce SPV – Společnost pro výživu
 • Společnost pro výživu přináší ověřené informace na téma výživa a potraviny. Objektivně vysvětluje a chrání před desinformacemi a mýty, pořádá konference.www.vyzivaspol.cz 

Studenti pro kvalitu potravin – místní kolo, národní kolo

 • termín a místo:
  • místní kolo navrhuje Ústav technologie potravin – letos 16.5. ráno (cca 9:00), M1.03
  • národní kolo PK ČR – konec června – letos 23.6., 
 • hlavní organizátor: Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., místní kolo si řeší univerzity samy a nominují podle kvóra studentů zástupce na národní kolo, místní koordinátor: doc. Libor Kalhotka
 • pod hlavičkou: Potravinářské komory ČR,
 • benefity, mimo obecný přínos: návrh na mimořádné stipendium z AF MENDELU
 • web: https://utp.af.mendelu.cz/studenti-pro-kvalitu-potravin

Agronomická fakulta společně s Potravinářskou komorou České republiky vyhlašují místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce s problematikou potravin. Tematicky je možné jednotlivé příspěvky zařadit do kategorií:

a. Výroba potravin a technologie

b. Kvalita potravin včetně systémů jejího řízení a kontroly

c. Marketing v potravinářském průmyslu

Termíny:

 • Termín pro přihlášení je do čtvrtka 16. 5. 2024.
 • Termín konání místního kola je čtvrtek 23. 5. 2024.
 • Vítěz postoupí do národního kola, které se bude konat v pondělí 24. června 2024 v Praze (Potravinářská komora ČR, Počernická 272/96, 108 00 Praha 10-Malešice).

Přihláška: https://forms.office.com/e/fNNuMQGU7q

Informace z minulých let: https://utp.af.mendelu.cz/studenti-pro-kvalitu-potravin

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

libor.kalhotka@mendelu.cz

garant místního kola

 

,

Čtěte dále