Ingrovy dny 2024  


Zveme na tradiční březnové setkání odborníků na produkci, zpracování a hodnocení jakosti potravin, které se každoročně koná v aule Mendelovy univerzity v Brně.
 V letošním roce se uskuteční jubilejní 50. ročník Konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Slavnostní program je součástí oslav 105. výročí založení MENDELU.

Program dnů:
 • 5. 3. Mezinárodní sekce pro zahraniční účastníky
 • 6. 3. Jubilejní 50. ročník Konference o jakosti potravin a potravinových surovin
 • 7. 3. Den s mlékem na MENDELU

 

Středa 6. března 2024

HLAVNÍ PROGRAM (aula MENDELU):

50. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2024“


8:35 – 9:00 Prezence

9:00 – 9:15 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slov

9:15 – 10:35 První blok vyžádaných přednášek

 • Klanica, M. (SZPI): Status a minulost, současnost a budoucnost Státní zemědělské a potravinářská inspekce
 • Semerád, Z. (SVS ČR): Ohlédnutí a vize do budoucna v práci Státní veterinární správy České republiky
 • Beneš, P. (MZe ČR): Nové potraviny
 • Tláskal P. (SPV ČR): Dětská obezita

10:35 – 11:30 Diskuze a pauza na občerstvení

11:30 – 13:00 Druhý blok vyžádaných přednášek

 • Čepl, J. (VÚB s.r.o.): Brambory v Česku, zdravá potravina budoucnosti
 • Psota, V. (VÚPS): Produkce a kvalita sladu v ČR
 • Kopáček, J. (ČMSM): Aktuální produkce a zpracování mléka v ČR
 • Mareš, J., Harabiš. L. (MENDELU): Současný stav produkce, zpracování a konzumace ryb v ČR
 • tbd (ČSZM): Ohlédnutí a vize do budoucnosti v oblasti zpracování masa v ČR
 • tbd: Produkce ovoce a budoucnost ovocnářství v ČR

13:00 – 13:30 Diskuze

13:30 – 14:00 Předávání ocenění (Nejlepší poster; Ocenění vybraných institucí a osob k 50. výročí potravinářské konference a 105. výročí MENDELU)

14:00 – 15:00 Oběd (budova O)

15:00 – 16:00 Třetí blok vyžádaných přednášek

 • Golian, J. (SPU Nitra, Slovensko): Inovace v potravinářství na Slovensku
 • Strmiska, V. (Mewery, s.r.o.): Nové technologie v oblasti vývoje alternativ potravin živočišného původu
 • tbd: Inovace technologií v masozpracujícím průmyslu
 • tbd: Digitalizace v zemědělství a potravinářství v ČR

16:00 – 16:30 Diskuze

16:30 Ukončení přednášek konference v aule a pozvánka na další program


 13:00-17:30 Sekce profesor Ingr (Možnost prohlídky Ústavu technologie potravin – dle předběžné domluvy, doc. Gregor).


 17:30-18:00 Welcome drink, budova X

 18:00-22:00 Společenský večer pro registrované účastníky konference a pozvané hosty. Ochutnávka a prezentace vzorků potravin z Ústavu technologie potravin (AF) z jejich poloprovozů. Budova X (1. patro).

 

,

Čtěte dále