Probiotics and Molecular Biology Lab

Využíváme mikrobiologické a molekulárně biologické metody k identifikaci a kvantifikaci probiotických mikroorganismů za účelem kontroly kvality potravin a surovin.

V posledních letech je výzkum výrazně zaměřován, nejen na výběr a charakterizaci probiotických kultur, ale i na vědecká potvrzení týkající se zdravotních benefitů. Záměrem moderních potravinářských technologií je uspokojit zvyšující se poptávku populace po zdravých a funkčních potravinách.

Použití probiotik v potravinářství má své limity vzhledem k jejich citlivosti k fyzikálním parametrům potravin, proto se zaměřujeme nejen na jejich stanovení ale i na moderní směry týkající se podpory životaschopnosti těchto bakterií. Potenciálním řešením se nabízí využití mikroenkapsulace a 3D biotisk potravin s obsahem probiotik, příp. prebiotik.

publikací v recenzovaných časopisech

provedených analýz s probiotiky

identifikovaných vzorků DNA probiotických bakterií

Co nabízíme

Analýzy potravin

s živými probiotickýcmi bakteriemi Bifidobacterium a Lactobacillus (s využitím antibiotik).

Analýzy střevního mikrobiomu

se zaměřením na typické skupiny bakterií úzce související se způsobem stravování.

Ověřování produkce

antimikrobiálně působících látek vybranými probiotiky.

Enkapsulacea 3D biotisk

probiotických kapslí s následnou tvorbou biofilmu.

Ing. Gabriela Franke, Ph.D.

Researecher ID AAP-9142-2020.

H-index 3

Po studiu oboru Chemie a technologie potravin jsem absolvovala doktorské studium na témže ústavu Technologie potravin, kde jsem již během studia vyučovala předměty zaměřené na mikrobiologii. Mé první blízké setkání s probiotiky bylo v rámci mé diplomové práce v roce 2007 a od té doby jsem se stále více či méně věnovala této problematice, probiotika vs. výživa člověka. Jako garant či spoluřešitel jsem působila v několika projektech orientovaných na problematiku probiotik a výživu člověka. Po návratu z mateřské dovolené v roce 2019 se moje pozornost zaměřuje výhradně na potravinářskou mikrobiologii.

Kontakt
Ing. Gabriela Franke, Ph.D.
Budova N: Ústav technologie potravin


Spolupráce

Spolupracujeme s Ústavem morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (MENDELU) a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně.


Výuka


Vybavení

Akreditovaná laboratoř pro práci s patogeny kategorie č. 2. Běžné vybavení mikrobiologické laboratoře:

 • Autokláv SANYO
 • Inkubátory SANYO
 • CO2 inkubátor (Thermo Fisher)
 • Biohazard box  (Schoeller)
 • Parní (BioPro) a suchý (BMT) sterilizátor
 • PCR thermocyclery (BIO-RAD)
 • Vybavení pro elektroforézu (OWL)
 • Gel imaginer UltraLum, InC.
 • Lyofilizátor Alpha 1-2

Projekty

Interní projekty IGA MENDELU:

 • Vliv probiotik na složení střevní mikroflóry prasat a jejich identifikace pomocí molekulárně-biologických metod (2012)
 • Vliv nutraceutik (polynenasycené mastné kyseliny, probiotika) na imunitní systém a fyziologické funkce prasat (2012-2013)
 • Mikrobiologická a molekulárně-biologická identifikace probiotických bakterií (2007)
 • Studium dekarboxyláza – pozitivních bakterií mléčného kysání vybraných probiotik (2012)
 • Detekce genu kódujícího dekarboxylázovou aktivitu bakterií v sýrech zrajících pod mazem (2011)
 • Vliv krmných aditiv pro hospodářská zvířata na jejich užitkovost a kvalitu potravinářských produktů (2010)

CZ.1.07/2.2.00/28.0302: INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE. (2013-2015) Další řešitel KA3: Inovace navazujících magisterských programů.


Fotogalerie


Publikace

Komprda. T. et al., The effect of dietary Salvia hispanica seed on the content of n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in tissues of selected animal species, including edible insects, https://doi.org/10.1016/j.jfca.2013.06.010

Komprda, T. et al. Effect of probiotic and symbiotic yoghurt consumption on counts of human faecal bacteria and tyramine production

Komprda, T. et al. Effect of dietary eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid on expression of rat liver genes controlling cholesterol homeostasis and on plasma cholesterol level, DOI: 10.17221/7650-CJAS

Pospíšková, P. et al. Effect of probiotics in the pig nutrition on the pathogenic bacteria counts in the gut, DOI: 10.11118/ACTAUN201361061839

Komprda et al.  Effect of dietary Schizochytrium microalga oil and fish oil on plasma cholesterol level in rats,  DOI: 10.1111/JPN.12221