SCASR Smart Coating and Soft Robotics

Laboratoř SCASR „Smart Coating and Soft Robotics“ se zabývá přírodními polymerními materiály pro přípravu biodegradovatelných, jedlých/aktivních obalů potravin a chytrých hydrogelů pro enkapsulace a mikroenkapsulace biologicky aktivních látek a buněk.

vedení obhájených bakalářských prací

vedení obhájených magisterských prací

studentů jako spoluautorů
v publikovaných článcích

Co nabízíme

Spolupráce

na projektech, výzkumných úkolech i projektech pro aplikační sféru v oblasti obalování semen, plodů a potravin.

Konzultace

Vývoj bioinkoustů pro 3D tisk na míru environmentální, výživové i medicinské aplikaci.

Studenti

Spolupráci při řešení kvalifikačních prací studentů

doc. Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D.

Disertaci jsem obhájila v oboru Makromolekulární chemie na FCH VUT v Brně. Na VUT jsem poté působila jako výzkumný pracovník v oblasti biodegradovatelných polymerů. Vedle výzkumu jsem byla součástí řešitelského kolektivu projektu zaměřeného na e-learningové vzdělávání a tvorbu elektronických studijních opor. V období 2012-2021 jsem působila na Ústavu polymerů VŠCHT Praha na pozici akademického pracovníka, kde jsem přednášela problematiku přírodních polymerů (biopolymerů). Nyní pracuji v laboratoři vybavené na výzkum a vývoj hydrogelových matric pro 3D tisk za využití biotiskárny.

Kontakt
doc. Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D.
Budova M: Ústav technologie potravin

ResearcherID: A-4643-2016


Výuka

Vedení studentských závěrečných prací.

Aktuální témata Bakalářských prací:

  • Perspektivy využití laktoferinu
  • Perspektivy využití syrovátkových proteinů
  • Mikroplasty v mořských plodech a jejich dopad na lidské zdraví

Aktuální témata Diplomových prací:

  • Antimikrobiální aktivní obaly
  • Obaly na bázi mléčných proteinů-příprava, vlastnosti a aplikace v potravinářství
  • Enkapsulace jako nástroj pro zpracování funkčních potravin
  • Kontrola stability emulze pro kosmetické formulace za využití jedlých biopolymerů
  • Metody nanášení hydrogelů na povrch ovoce a zeleniny


Vybavení

  • UV spektrofotometr JASCO
  • 3D biotiskárna Incredible +

Fotogalerie


Publikace

Vaghasiya, J. V., Křípalová, K., Hermanová, S., Mayorga-Martinez, C. C., Pumera 2102337, M., Real-Time Biomonitoring Device Based on 2D Black Phosphorus and Polyaniline Nanocomposite Flexible Supercapacitors. Small 2021, 17, 2102337. https://doi.org/10.1002/smll.202102337

Soňa Hermanová, Martin Pumera, Biodegradable polyester platform for extrusion-based bioprinting, Bioprinting, Volume 26, 2022, e00198, ISSN 2405-8866, https://doi.org/10.1016/j.bprint.2022.e00198