Gas Chromatography Lab

Laboratoř plynové chromatografie (GC Lab) je součástí výzkumné skupiny Funkční potraviny (RG1 Functional Foods). V rámci studentských závěrečných prací řešíme témata zahrnující analýzy potravin, potravinářských surovin a doplňků stravy se zaměřením na analýzy spektra mastných kyselin v tucích (s důrazem na polynenasycené n-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem), analýzy obsahu a stability v tucích rozpustných vitamínů, a také plánujeme zavádět nové metody analýz proteinů a aminokyselinového složení alternativních zdrojů bílkovin. Další oblastí, které se okrajově věnujeme, je vliv výživy na sportovní výkon a složení těla s monitorováním některých fyziologických a metabolických parametrů, které je možné sledovat jednoduchými testy v kapilární krvi nebo v moči.

Počet publikací indexovaných na Web of Sci

vyučovaných předmětů

úspěšně obhájených Diplomových Prací

Počet aktuálně řešených diplomových prací

Co nabízíme

Analýzy potravin

Analýzy na plynovém i kapalinovém chromatografu, extrakce nutrientů a biologicky aktivních látek z potravin a potravinářských surovin.

Analýzy sportovních doplňků

Analýzy sportovních doplňků, měření laktátu, glukózy, cholesterolu a triglyceridů v kapilární krvi pomocí proužkových analyzátorů a interpretace výsledků těchto měření.

Studenti

Spolupráci při řešení kvalifikačních prací studentů

Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D.

Kontakt
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D.

Budova M, kancelář N1001

ResearcherID ABH-4648-2020

h-index: 9

Praxe:

 • Praxe v biochemii a lékařské biochemii na různých pracovištích: 1992 – 2016
 • Praxe na ÚTP AF MENDELU: 2019 – dosud

Zkušenosti z různých pracovišť:

 • Odborná asistentka Ústavu lékařské biochemie Jesseniovy lékařské fakulty Univerzity Komenského v Martině, Slovensko, výuka studentů všeobecného lékařství, výzkum ischemie tkání na experimentálních modelech
 • Tříletá stáž v Centru srdeční chirurgie Katolické univerzity v Lovani, Belgie, výzkum změn regulačních mechanismů kontraktility srdečního svalu při patologických stavech
 • Odborná asistentka na Biochemickém ústavu LF Masarykovy univerzity, výuka lékařské chemie a biochemie studentů všeobecného a zubního lékařství a nutriční terapie, výzkum v oblasti oxidačního stresu v patologických stavech
 • Odborná asistentka na Ústavu technologie potravin AF Mendelovy Univerzity v Brně, výuka studentů navazujícího studia programu Výživa člověka a potravinářství, výzkum v oblasti živin a nutraceutik

Vzdělání:

 • Magisterský titul na Biologické fakultě Lomonosovy Státní univerzity v Moskvě, specializace Biochemie
 • Ph.D. na Jesseniově lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martině, specializace Lékařská biochemie

24 publikací indexovaných na Web of Sci

274 citací, 262 bez autocitací


Výzkum

Kapalinová chromatografie (ve spolupráci s HPLC laboratoří) – stanovení:

 • Vitamínu D a dalších v tucích rozpustných vitamínů – v suplementech, premixech a v živočišných tkáních

Plynová chromatografie – stanovení:

 • Obsahu mastných kyselin – ve vybraných druzích potravin a vybraných živočišných tkáních
 • Obsahu aldehydů, esterů, ketonů a alkoholů – v potravinách obecně

Fyziologie  zkoumání:

 • Vlivu výživy a doplňků stravy na složení těla a fyziologické parametry při sportovním výkonu.

Výuka

Nabízíme specializované předměty týkající se výživy člověka.

Povinné předměty programu navazujícího studia potravinářství a výživa člověka (N-PVC): Výživa člověka (VYCL) – cvičící, Komunitní výživa (KOMVY) – garant, přednášející, cvičící, Preventivní výživa (PRWV) – garant, přednášející, cvičící

Povinně volitelné a volitelné předměty: Výživová doporučení (VYDOP) – garant, přednášející, cvičící, Zdravý životní styl a wellness (ZZSW) – přednášející, cvičící


Vybavení

 • 2 plynové chromatografy (fast GC)
 • chlazená centrifuga
 • analytické váhy
 • třepačky
 • dezintegrátor
 • koncentrátor vzorků
 • spektrofotometr (VIS)
 • rotační vakuová odparka
 • ultrazvuková lázeň
 • výrobník demineralizované vody

Projekty

Spolupráce na projektech Ústavu technologie potravin a Ústavu výživy zvířat AF Mendelu – analýzy experimentálních vzorků (obsah mastných kyselin ve svalovině a vejcích experimentálních zvířat, profil mastných kyselin v reformulovaných masných výrobcích).


Spolupráce

Meat Pilot Plant a další laboratoře Ústavu technologie potravin AF MENDELU.

Ústav výživy zvířat AF MENDELU.


Fotogalerie


Publikace

KOMPRDA, T. — JŮZL, M. — MATEJOVIČOVÁ, M — PIECHOWICZOVÁ, M. — POPELKOVÁ, V. — VYMAZALOVÁ, P. — NEDOMOVÁ, Š. — LEVÁ, L. Fatty acid composition, oxidative stability, and sensory evaluation of the sausages produced from the meat of pigs fed a diet enriched with 8% of fish oil. Journal of Food Science. 2021. sv. 86, č. 6, s. 2312–2326. ISSN 0022-1147. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1750-3841.15749

KOMPRDA, T. — JŮZL, M. MATEJOVIČOVÁ, M. — LEVÁ, L. — PIECHOWICZOVÁ, M. — NEDOMOVÁ, Š. — POPELKOVÁ, V. — VYMAZALOVÁ, P. Effect of high dietary level (8%) of fish oil on long-chain polyunsaturated fatty acid n-3 content in pig tissues and plasma biochemical parameters. Animals. 2020. sv. 10, č. 9, ISSN 2076-2615. URL: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/9/1657

SLOVÁČEK, J. — JŮZL, M. — MATEJOVIČOVÁ, M. — POPELKOVÁ, V. — PIECHOWICZOVÁ, M. — MIKULKA, O. — MORÁVEK, Z. Charakteristika a složení masa bobra evropského (Castor fiber L.). In Sborník XLVII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021, s. 541–551. ISBN 978-80-7509-785-9. URL:  https://www.ingrovydny.af.mendelu.cz/historie

PIECHOWICZOVÁ, M. — KOMPRDA, T. — MATEJOVIČOVÁ, M. — JŮZL, M. — NEDOMOVÁ, Š. –POPELKOVÁ, V. — VYMAZALOVÁ, P. — ONDRUŠÍKOVÁ, S. Potential use of cod liver oil in a pig diet: effects on the chemical, physical and sensory parameters of a bologna sausage. In MendelNet 2020: Proceedings of International PhD Students Conference . 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně,2020, s. 365–370. ISBN 978-80-7509-765-1. URL:  https://mendelnet.cz/artkey/mnt-202001-0066_Potential-use-of-cod-liver-oil-in-a-pig-diet-effects-on-the-chemical-physical-and-sensory-parameters-of-a-bolog.php

PIECHOWICZOVÁ, M. — NEŘÁDOVÁ, V. — ONDRUŠÍKOVÁ, S. — MATEJOVIČOVÁ, M. — JŮZL, M. — MAREŠ, J. Potential use of fish oil to partially replace pork back fat in Czech meat product „Špekáček“. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 386–391. ISBN 978-80-7509-688-3.

NEŘÁDOVÁ, V. — JŮZL, M. — MATEJOVIČOVÁ, M. — PIECHOWICZOVÁ, M. — KOMPRDA, T. –NEDOMOVÁ, Š. — POPELKOVÁ, V. — VYMAZALOVÁ, P. — MAREŠ, J. The influence of fish oil addition on nutritional and quality parameters of frankfurters. In MendelNet 2019: Proceedings of 26thInternational PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2019, s. 374–379. ISBN 978-80-7509-688-3.

MATEJOVIČOVÁ, M. Možnosti využití kometové analýzy při identifikaci potravin ošetřených ozářením. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 254–263. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny