Liquid Chromatography Lab

Laboratoř kapalinové chromatografie (HPLC Lab) se zabývá stanovením různých analytů v potravinách a jiných materiálech pomocí kapalinové chromatografie a spektrofotometrie. Výzkum je zaměřen na biologicky aktivní látky a toxikologicky významné látky v různých matricích.

Počet publikací indexovaných na Web of Sci

vyučovaných předmětů

úspěšně obhájených Diplomových Prací

Počet aktuálně řešených diplomových prací

Co nabízíme

Analýzy potravin

Analýzy na kapalinovém chromatografu, extrakce biologicky aktivních látek a toxikologicky významných látek z potravin a potravinářských surovin.

Studenti

Spolupráci při řešení kvalifikačních prací studentů

Ing. Jana Simonová, Ph.D.

Vystudovala jsem obor Potravinářská chemie a biotechnologie na Fakultě chemické VUT v Brně, zde jsem také obhájila disertační práci zaměřenou na využití mikroorganismů v biotechnologii. Dále jsem se věnovala monitorování patogenních mikroorganismů v živočišných produktech. Nyní pracuji v chromatografické laboratoři, zabývám se stanovením různých analytů v potravinách a jiných materiálech pomocí kapalinové chromatografie a spektrofotometrie. Spolupracuji na projektech a pomáhám studentům a doktorandům v laboratoři při řešení diplomových a disertačních prací.

Kontakt
Ing. Jana Simonová, Ph.D.

Kancelář: budova N (2014), Ústav technologie potravin


Výzkum

Kapalinová chromatografie -stanovení:

 • Ftalátů – v obalových materiálech, ve vodě, v masných a mléčných výrobcích
 • Biogenních aminů – ve zrajících sýrech
 • Anthokyanů – v obilovinách (barevné pšenice)
 • Kofeinu a kyseliny chlorogenové – v kávě, čaji
 • Vitamínu C – v ovoci, zelenině, šťávách, vitamínových preparátech
 • Organických kyselin – v sýrech
 • Sacharidů –  v mléčných výrobcích a v produktech biotechnologických procesů (pivo, lihoviny)
 • Hydroxyprolinu – v živočišných tkáních

Spektrofotometrie -stanovení:

 • Biologicky aktivních látek – v čaji, kávě, v rostlinných materiálech  

Výuka


Vybavení

 • kapalinový chromatograf
 • centrifugy
 • analytické váhy
 • třepačky
 • dezintegrátor
 • koncentrátor vzorků
 • spektrofotometr
 • rotační vakuová odparka
 • ultrazvuková lázeň
 • pH metr
 • vodní lázeň
 • přístroj na výrobu demineralizované vody

Projekty

 • IGA AF MENDELU: Vliv kombinace polynenasycených mastných kyselin n-3 a nanočástic na hojení kožních ran u modelového organizmu
 • IGA AF MENDELU: Variabilita obsahu anthokyanů při rozdílné agrotechnice a zpracování zrna pšenice s barevnými obalovými vrstvami
 • IGA AF MENDELU: Dynamika změn obsahu anthokyanů při potravinářském zpracování barevných pšenic

Fotogalerie

Přírodní zdroje biologicky aktivních látek (vitamíny, polyfenoly, flavonoidy, kyselina chlorogenová, kofein atd.)


Publikace

 • Zigmundová, V.,  Maco, R., Hřivna, L., Simonová, J., 2017: Dynamics of changes in the content of selected anthocyanins during the processing of grain of the Scorpion wheat variety. In MendelNet 2017: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017, s. 590-595.
 • Simonová, J., Bořilová, G., Steinhauserová, I., 2008: Occurrence of pathogenic strains of Yersinia enterocolitica in pigs and their antimicrobial resistance. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 52 (1), 39-43.
 • Simonová, J., Vázlerová, M., Steinhauserová, I., 2007: Detection of  pathogenic Yersinia enterocolitica serotype O:3 by biochemical, serological, and PCR methods. Czech J. Food Sci., 25 (4), 214-220.
 • Márová, I., Breierová, E., Kočí, R., Friedl, Z., Slovák, B., Pokorná, J., 2004:  Influence of exogenous stress factors on production of carotenoids by some strains of carotenogenic yeasts. Annals. Microbiol., 54 (1), 73-85.
 • Kočí, R., Márová, I., Drábková, M., Pokorná, J.,  Kubešová, J., 2004: Influence of exogenous stress on production of lipidic substances by red yeast. 45th International Conference on the Bioscience of Lipid. Chem. Phys. Lipids. 130 (1), 47.