Nutraceuticals & Food Toxicology Lab

Laboratoř „Nutriceutik a Toxikologie potravin“ je součástí výzkumné skupiny „Funkční potraviny“. Laboratoř je zaměřena na analytiku a metabolizmus polynenasycených mastných kyselin v souvislosti s markery rizika kardiovaskulárních onemocnění, resp. hojení ran (část „Nutraceuticals“). Dále se laboratoř zabývá sledováním obsahu biogenních aminů v potravinách živočišného původu (část „Food Toxicology“).

publikací indexovaných na Web of Sci

vyučovaných předmětů

úspěšně obhájených Diplomových Prací

úspěšně obhájených bakalářských Prací

Co nabízíme

Analýza potravin

Stanovení vybraných nutrientů a toxikologicky významných látek v potravinách a potravinových surovinách pomocí kapalinové, resp. plynové chromatografie.

Konzultace

Poskytování konzultací ohledně zásad racionální výživy, srovnání jakosti a zdravotní nezávadnosti biopotravin a konvenčních potravin, a výskytu a účinků toxikologicky relevantních látek v potravním řetězci člověka.

Studenti

Pomoc a spolupráce při realizaci kvalifikačních prací studentů, včetně studentů doktorských studijních programů.

Prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.

h-index: 16

92 publikací indexovaných na Web of Sci

925 citací, 818 bez autocitací

Jako vedoucí laboratoře i celé výzkumné skupiny se snažím o propojení profese veterinárního lékaře-hygienika (absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně), chemika (absolvent VŠCHT Pardubice) a fyziologa (doktorát z Fyziologie hospodářských zvířat, Vysoká škola zemědělská v Brně). Výzkumně se zabývám především metabolizmem polynenasycených mastných kyselin n-3 s dlouhým řetězcem a toto výzkumné zaměření propojuji do výuky předmětů v oblasti humánní výživy.

Jsem garantem navazujícího magisterského studijního programu „Potravinářství a výživa člověka“ a členem oborových rad doktorského studia „Biologická chemie“ a „Molekulární biologie, genetika a fyziologie zvířat“. V roce 2016 mi byla udělena „Medaile Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice“ za „šíření dobrého jména fakulty“ a v roce 2019 u příležitosti 100. výročí založení „Medaile Agronomické fakulty“ za „přínos pro rozvoj vědy a vzdělávání a šíření dobrého jména fakulty“. Jsem zařazen do encyklopedie „Who’s Who in the World“. Profesní výzkumnou a pedagogickou činnost propojuji se sportovními aktivitami (závodní hráč tenisu: BLTC Brno; Sparkasse Leobendorf, Niederösterreich).

Kontakt

Prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.

Ústav technologie potravin, budova N


Výuka

V oblasti výuky garantuje „Nutraceuticals & Food Toxicology Lab“ výuku předmětů ve dvou navazujících magisterských studijních programech: „Potravinářství a výživa člověka“ a „Molekulární biologie a biochemie“. Konkrétně se jedná o předměty:


Laboratoř v médiích

Vedoucí „Nutraceuticals & Food Toxicology Lab“ reprezentoval laboratoř, Ústav technologie potravin i celou Agronomickou fakultu, když byl pozván jako jeden z hlavních diskutujících do dvou pořadů České televize „Máte slovo s Michaelou Jílkovou“, a to na téma:

„Biopotraviny“ (premiéra 7. 10. 2013)

„Jak nejlépe zhubnout“ (premiéra 14. 5. 2015)


Novinky


Vybavení

Pro výzkumné, resp. výukové účely využívá „Nutraceuticals & Food Toxicology Lab“ v rámci výzkumné skupiny „Functional Foods“:

 • dva přístroje pro vysokotlakou kapalinovou chromatografii,
 • dva přístroje pro plynovou chromatografii,
 • zařízení pro gelovou permeační chromatografii,
 • centrifugy,
 • analytické váhy,
 • třepačky,
 • dezintegrátor,
 • koncentrátor vzorků,
 • spektrofotometr,
 • rotační vakuovou odparku,
 • ultrazvukovou lázeň,
 • výrobník demineralizované vody.

Laboratoř dále disponuje následujícími pomůckami/přístroji:

 • kaliperické kleště pro měření kožních řas;
 • metr se skleněnými vlákny pro měření tělesných obvodů;
 • digitální váha pro určování tělesné hmotnosti;
 • dva běžecké pásy inSportline Gallop II;
 • posilovací věž Olpran GM-SO-12 a závěsné systémy TRX pro posilování s vlastní vahou;
 • sport-testery Sigma  PC-22.13 s hrudním pásem pro měření tepové frekvence;
 • kapesní glukometry Accu-chek Performa Nano pro stanovení glykemie a praktické provádění glukózo-tolerančního testu;
 • diagnostické proužky Phan pro analýzu moči.

Projekty

(v pozici řešitel):

 • GAČR: Nutriční hodnocení pícních plodin z hlediska současných znalostí energetického a dusíkového metabolismu přežvýkavců
 • GAČR: Závislost obsahu cholesterolu, mastných kyselin, tuku a bílkovin v kuřecím mase na intenzitě růstu a poměru živin v krmné dávce
 • GAČR: Vliv věku, pohlaví, intenzity růstu a složení krmné dávky na obsah cholesterolu a mastných kyselin v krůtím mase
 • IGA AF MENDELU: Výzkum vlivu dietární intervence s využitím olejů s vysokým obsahem eikosapentaénové a dokosahexaénové kyseliny v procesu hojení ran
 • IGA AF MENDELU: Vliv kombinace polynenasycených mastných kyselin n-3 a nanočástic na hojení kožních ran u modelového organizmu

Fotogalerie


Publikace

A) recentní

Komprda, Tomas; Juzl, Miroslav; Matejovicova, Milena; Piechowiczova, Marketa; Popelkova, Vendula; Vymazalova, Pavla; Nedomova, Sarka; Leva, Lenka: Fatty acid composition, oxidative stability, and sensory evaluation of the sausages produced from the meat of pigs fed a diet enriched with 8% of fish oil. Journal of Food Science, 2021, 86 (6), 2312-2326.

Komprda, Tomas; Sládek, Zbyšek; Ševčíková, Zuzana; Švehlová, Veronika; Wijacki, Jan; Guráň, Roman; Do, Tomáš; Lacková, Zuzana; Polanská, Hana; Vrlíková, Lucie; Popelková, Vendula; Michálek, Petr; Zítka, Ondřej; Buchtová, Marcela: Comparison of dietary oils with different polyunsaturated fatty acid n-3 and n-6 content in the rat model of cutaneous wound healing. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21(21), 7911.

Komprda, Tomas; Jůzl, Miroslav; Matejovičová, Milena; Levá, Lenka; Piechwiczová, Markéta; Nedomová, Šárka; Popelková, Vendula; Vymazalová, Pavla. Effect of high dietary level (8%) of fish oil on long-chain polyunsaturated fatty acid n-3 content in pig tissues and plasma biochemical parameters. Animals, 2020, 10(9), 1657.

Komprda, Tomas; Sladek, Zbysek; Svehlova, Veronika; Lackova, Zuzana; Guran, Roman; Do, Tomas; Wijacki, Jan; Buchtova, Marcela; Neuwirthova, Jana; Gal, Bretislav; Adam, Vojtech; Zitka, Ondrej: The effect of different fatty acid sources on wound healing in rats assessed by matrix-assisted-laser-desorption-ionization mass-spectroscopy-imaging. Acta Veterinaria Brno, 2019, 88 (4), 443-449.

Komprda, Tomas; Ondrackova, Petra; Vicenova, Monika; Rozikova, Veronika; Prochazkova, Nikola; Leva, Lenka; Faldyna, Martin: Effect of dietary fish oil on selected inflammatory markers in pigs. Animal, 2018, 12 (10), 2098-2107.

Komprda, Tomas; Rozikova, Veronika; Zamazalova, Nikola; Skultety, Ondrej; Vicenova, Monika; Trckova, M.; Faldyna, Martin: Effect of dietary fish oil on fatty acid deposition and expression of cholesterol homeostasis controlling genes in the liver and plasma lipid profile: comparison of two animal models. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2017, 101 (6), 1093-1102.

Komprda, Tomas; Pridal, Antonin; Mikulikova, Renata; Svoboda, Zdenek; Cwikova, Olga; Nedomova, Sarka; Sykora, Vladimir: A combination of additives can synergically decrease acrylamide content in gingerbread without compromising sensory quality. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2017, 97 (3), 889-895.

B) nejvíce citované

Komprda, Tomas; Smělá, Dana; Pechová, Pavla; Kalhotka, Libor; Štencl, Jiri; Klejdus, Borivoj: Effect of starter culture, spice mix and storage time and temperature on biogenic amine content of dry fermented sausages. Meat Science, 2004, 67(4), 607 – 616.

Komprda, Tomas: Eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids as inflammation-modulating and lipid homeostasis influencing nutraceuticals: A review. Journal of Functional Foods, 2012, 4, 25-38.

Komprda, Tomas; Neznalová, Jarmila; Standara, Stanislav; Bover-Cid,Sara: Effect of starter culture and storage temperature on the content of biogenic amines in dry fermented sausage poličan. Meat Science, 2001, 59, 267-276.

Komprda, Tomas; Burdychová, Radka; Dohnal, Vlastimil; Cwiková, Olga; Sládková, Pavla; Dvořáčková, H.: Tyramine production in Dutch-type semi-hard cheese from two different producers. Food Microbiology 2008, 25, 219-227.

Komprda, Tomas; Smělá, Dana; Novická, Kateřina; Kalhotka, Libor; Šustová, Květoslava; Pechová, Pavla: Content and distribution of biogenic amines in Dutch-type hard cheese. Food Chemistry, 2007, 102, 129-137.

Komprda, Tomas; Sládková, Pavla; Dohnal, Vlastimil: Biogenic amine content in dry fermented sausages as influenced by a producer, spice mix, starter culture, sausage diameter and time of ripening. Meat Science, 2009, 83, 534 – 542.

Komprda, Tomas; Zelenka, Jiří; Fajmonová, Eva; Fialová, M., Kladroba, David:  Arachidonic acid and long-chain n-3 polyunsaturated fatty acid contents in meat of selected poultry and fish species in relation to dietary fat sources. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2005, 53, 6804-6812.

Komprda, Tomas; Sládková, Pavla; Petírová, Eva; Dohnal, Vlastimil; Burdychová, Radka: Tyrosine- and histidine-decarboxylase positive lactic acid bacteria and enterococci in dry fermented sausages. Meat Science, 2010, 86, 870 – 877.

Komprda, Tomas; Zorníková, Gabriela; Rozíková, Veronika; Borkovcová, Marie; Przywarová, Alena: The effect of dietary Salvia hispanica seed on the content of n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in tissues of selected animal species, including edible insects. Journal of Food Composition and Analysis 2013, 32, 36–43.