FoodPreserveLab

Laboratoř konzervace potravin se zabývá výukou a výzkumem v oblasti konzervace potravin rostlinného i živočišného původu. Využíváme především procesů tepelné úpravy (sterilace a pasterace), fermentace, využití bylinných silic, sušení a lyofilizace. U zkoumaných a vyvíjených výrobků následně stanovujeme parametry kvality. Zjišťujeme texturní vlastnosti, barvu a následně potom i mikrobiologickou a senzorickou jakost. Analyzujeme také úbytek vitaminů během procesu zpracování a aktivitu vody u sušených produktů.

Snažíme se najít možnosti šetrnějšího zpracování potravin za zachování kvality, a to nutriční, mikrobiologické i senzorické. Věnujeme se také o produkci co nejmenšího množství „odpadu“ při výrobě, tzn. co nejúčelnější využití vstupní suroviny.

vedení obhájených bakalářských prací

vedení obhájených magisterských prací

spoluprací na výstupech Fuzit

Co nabízíme

Firmy

Spolupráci s firmami při projektech vázaných na dotační politiku státu.

Konzultace

technologického procesu výroby (vývoj, kontrola a ověření včetně zprávy)

Studenti

Spolupráci při řešení kvalifikačních prací studentů

Receptury

Spolupráci v oblasti ověřování a kontroly procesu výroby, s vývojem nových a modifikací stávajících receptur.

Ing. Radka Langová (Daňková), Ph.D.

Vystudovala jsem kompletně třífázově program Chemie a technologie (bakalářský, magisterský i doktorský stupeň) zde na Mendelově univerzitě v Brně. Během studia jsem se zabývala problematiky výroby sušených mléčných výrobků a využitím NIR spektroskopie při kontrole jakosti sušených mléčných výrobků. Během doktorské studia jsem se pod vedením školitelky paní prof. Ing. Alžbety Jarošové, Ph.D. zaměřila na problematiku ftalátů a obhájila práci na téma Monitoring esterů kyseliny ftalové v zemědělských půdách.

Jako asistentka na ústavu technologie potravin jsem se podílela na rozběhnutí masného poloprovozu (Meat Pilot Plant) a výuce v předmětech Technologie masa, Konzervace potravin a dalších. Podílela jsem se na výuce a výzkumu v oblasti vlastností a zpracování zemědělských materiálů a produktů rostlinného původu.

Momentálně jsem na mateřské dovolené.

Kontakt
Ing. Radka Langová, Ph.D.
Budova M: Ústav technologie potravin, laboratoř M1.08


Spolupráce


Výuka

Food Preserve Lab je vybavena pro výuku studentů v oblasti zpracování potravin pomocí konzervačních metod. Je navázána na činnost pracovníků RG3, jejich dalších laboratoří a příslušných poloprovozů.


FoodPreserveLab v médiích


Vybavení

Laboratorní vybavení:

 • LabSwift aw-meter NOVASINA
 • Lyofilizátor ALPHA 1-2 / LD plus (využíváme s RG1)

A spolu s MeatLab sdílíme:

 • pHmetr KNICK PORTAMESS
 • konduktometr LF/191F
 • spektrofotometr KONICA MINOLTA CM-3500d,
 • luminometr ACCUPOINT ADVANCED SANITATION MONITORING SYSTEM,
 • LAQUAtwin Salt-22

Projekty

Food Preserve Lab spolupracuje především s firmami a zapojuje se do výzkumné činnosti ústavu technologie potravin v rámci skupiny RG3 (Food Quality, Processing and Technology Development).


Diplomové práce v minulosti

 • Využití artyčoku (Cynara scolymus L.) v potravinářství
 • Zpracování šípků do potravin
 • Technologie výroby a jakost hroznového moštu
 • Možnosti výroby hořčičné omáčky bez použití konzervačních látek
 • Technologie výroby a jakost fermentovaného česneku
 • Technologie výroby a jakost sušených hroznů
 • Lyofilizace jako možnost zpracování ovoce a zeleniny
 • Stanovení vitamínu C v čerstvém ovoci a zelenině
 • Využití bylinných silic při konzervaci potravin

Fotogalerie


Publikace

Jimp a Jsc

Langová, RadkaJůzl, Miroslav — Cwiková, Olga — Kos, Ivica. Effect of Different Method of Drying of Five Varieties Grapes (Vitis vinifera L.) on the Bunch Stem on Physicochemical, Microbiological, and Sensory Quality. Foods. 2020. sv. 9, č. 9, ISSN 2304-8158. URL: https://www.mdpi.com/2304-8158/9/9/1183

Šottníková, Viera — Langová, Radka — Hřivna, Luděk — Nedomová, Šárka — Jůzl, Miroslav. Quality of biscuits as affected by addition of fibre. Potravinárstvo. 2019. sv. 13, č. 1, s. 206–211. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1034

D sborníky:

Kos, Ivica — Bedeković, Dalibor — Širić, Ivan — Vnučec, Ivan — Daňková, Radka — Stanko, Klaudija Carović. Vnímání suchých fermentovaných zvěřinových klobás s přídavkem éterických olejů z bobkového listu spotřebiteli. In JŮZL, M. — MÜLLEROVÁ, M. — BOGDANOVIČOVÁ, S. XLII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin: sborník abstraktů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 88. ISBN 978-80-7509-401-8.

Langová, Radka — Floriánová, Jana. Kvalita hroznového moštu. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 324–332. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny