XLIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2023“.

XLIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2023“.

Středa 1. března 2023

HLAVNÍ PROGRAM (aula MENDELU):

XLIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2023“

Program je průběžně aktualizován.

8:35 – 9:00 Prezence

9:00 – 9:15 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo

9:15 – 10:45 První blok vyžádaných přednášek

 • Klanica M. (Státní zemědělská a potravinářská inspekce): Výsledky a aktuální problematika úředních kontrol potravin provedených SZPI v roce 2022
 • Beneš P. (MZe ČR): Spolupráce s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin v roce 2023
 • Pivoňka J. (VŠCHT v Praze, PK ČR): Udržitelná výroba masa a spotřeba masných výrobků

10:45 – 11:15 Diskuze a pauza na občerstvení

11:15 – 12:15 Druhý blok vyžádaných přednášek

 • Gabrovská D. (PK ČR): Inovace a reformulace v bezlepkových pekařských a cereálních výrobcích
 • Bárta J. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): Zpracování výlisků olejnatých semen na bílkovinné mouky a koncentráty a jejich uplatnění v potravinářských výrobcích (Bárta J., Bártová V., Jarošová M., Bedrníček J., Lorenc F., Stupková A., Smetana P., Kadlec J.)
 • Šťastník O. (MENDELU): Výživa člověka začíná již u výživy zvířat
 • Hřivna L. (MENDELU): Výzkum a vývoj v oblasti výroby čokoládových cukrovinek (Hřivna L., Kouřilová V., Dufková R.)

12:15 – 12:30 Diskuze a pauza na občerstvení

12:30 – 13:30 Třetí blok vyžádaných přednášek

 • Golian J. (SPU Nitra, Slovensko): Výživové údaje na obalech potravin a perspektiva označování Nutri-Score
 • Baláš, J. (Chr.Hansen Czech Republic, s.r.o.): Novinky ve využití mikroorganismů v masném průmyslu
 • Cwiková O. (MENDELU): Mikrobiota olivového oleje obohaceného ochucující složkou (Cwiková O., Kácalová T., Jarošová A., Franke G., Soumarová T.)
 • Dorotíková K. (VETUNI Brno): Srovnání mikrobioty rostlinných analogů masa s masnými produkty (Dorotíková K., Dušková, M., Kameník J.)

13:30 – 13:40 Diskuze

13:45 Ukončení přednášek konference, ocenění nejlepšího posterového příspěvku, odchod na oběd (budova O – 1. patro).

14:30-15:00 Diskuze a prohlídka posterů.

15:00-18:00 Možnost prohlídky ústavu technologie potravin.

18:00-22:00 Společenské posezení pro registrované účastníky konference a pozvané hosty. Ochutnávka a prezentace vzorků potravin z Ústavu technologie potravin (AF) z jejich poloprovozů. Budova O (1. patro).


8:00 – 16:00 Vývěsková sdělení v chodbě před aulou 


POSTEROVÁ SEKCE KONFERENCE (pozn. je zvoleno abecední pořadí podle prvního autora a afilace ve tvaru zkratky instituce)

 1. Čech M. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Hmotnostné straty a senzorická kvalita mäsa kurčiat Ross 308 kŕmených s prídavkom červených hroznových výliskov odrody Alibernet (Čech M., Haščík P., Herc P., Čuboň J., Kročko M.) 
 2. Demianová A. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Porovnanie aromatického profilu CoffeaarabicaCoffea robusta dopestovanej v Afrike (Demianová A., Bobková A., Poláková K., Bobko M., Jurčaga L., Belej Ľ., Mesárošová A.) 
 3. Dračková E. et al. (MENDELU): Vliv pohlaví a technologie ustájení na barvu masa burgundského králíka (Dračková E., Sládek L., Žáková L., Filipčík R.) 
 4. Ducková V. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Mikrobiologická kvalita ochutených parených syrov od malých producentov (Ducková V., Brieniková Z., Kročko M., Tkáčová J.)  
 5. Fikselová M. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Vedlejší výrobní zbytky v inovovaných a zdravotně bezpečných potravinách pro fenylketonuriky a celiatiky (Fikselová M., Zelenajová A.M., Lukáčová S., Zeleňáková L., Golian J.) 
 6. Hálová K. et al. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): Experimentální porovnání nepřímých metod pro stanovení vybraných kvalitativních ukazatelů mléka (Hálová K., Samková E., Smutný L., Smutný D., Stehlík R., Climová N., Honesová S., Smetana P., Janoušková K., Bartoš P.) 
 7. Herc P. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Monitoring malondialdehydu a TVB-N v mäse pstruha dúhového (3,5kg) počas 2. mesiacov skladovania v mraziarenských podmienkach (Herc P., Čuboň J., Čech M., Haščík P., Jurčaga L., Bobko M., Mesárošová A., Kročko M.)
 8. Horna A. et al. (RADANAL): Evaluation of antioxidant activity of fruit using FIA-ECD and comparison of the effect of cultivation (ECO, IMP) (Horna A., Veselá K.)
 9. Janoušková K. et al. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): Zvýšení mikrobiální stability a údržnosti masa pomocí antioxidantů z cibulových slupek a vliv tohoto ošetření na senzorické vlastnosti masa (Janoušková K., Jirotková D., Smetana P.)
 10. Jakabová S. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Sledování obsahu histaminu a celkových biogenních aminů v kozích a ovčích zrajících sýrech (Jakabová S., Árvay J., Benešová L., Zajác P., Čapla J., Čurlej J., Golian J.)
 11. Joanidis P. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Zmeny chuťového profilu údených pareníc využitím TDS metodiky (Joanidis P., Štefániková J., Vietoris V.) 
 12. Jurčaga et al. (SPU Nitra, Slovensko): Vplyv prídavku extraktu rakytníka na senzorické vlastnosti Bratislavských párkov (Jurčaga L., Bobko M., Mesárošová A., Demianová A., Bobková A., Poláková K., Čech M., Herc P.) 
 13. Kalhotka L. et al. (MENDELU): Mikrobiologická analýza tortill – změny v počtech vybraných skupin mikroorganismů v průběhu skladování (Kalhotka L., Saláková A., Kouřil P.) 
 14. Kocandová A. et al. (MENDELU): Potenciál využití matcha v potravinářství (Kocandová A., Slováček J., Zemanová J.) 
 15. Kolesárová A. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Vplyv prídavku arónie čiernoplodej (Aroniamelanocarpa L.) na reologické vlastnosti pšeničnej múky (Kolesárová A.,  Bojňanská T., Solgajová M., Mendelová A., Zeleňáková L.) 
 16. Kouřilová V. et al. (MENDELU): Čokoládové cukrovinky s alkoholovou náplní (Kouřilová V., Dufková R., Hřivna L., Franková M.) 
 17. Králová M. et al. (VETUNI Brno): Diskriminační analýza salámů Poličan pomocí blízké infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (Králová M., Bartáková K., Ježek F., Zouharová A., Kameník J.) 
 18. Kročko M. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Kvalita fermentovaného mäsového výrobku po prídavku extraktu z Čiernych ríbezlí (Ribes nigrum) (Kročko M., Ducková V., Tkáčová J.,  Bobko M., Jurčaga L., Čech M., Herc P.) 
 19. Lisinovičová M. et al. (Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského v Bratislave): Láskavec: Plodina budúcnosti (Lisinovičová M., Szabóová M., Hricová A.) 
 20. Mačáková P. (VETUNI Brno): Označování mléka při uvádění na trh v České republice (Mačáková P.) 
 21. Mareček J. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Kvalita múky v závislosti od odrody ozimnej pšenice (Mareček J., Mendelová A., Solgajová M.) 
 22. Mendelová A. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Porovnanie vplyvu teplovzdušného a infračerveného sušenia na obsah antokyánových farbív v drobnom ovocí (Mendelová A., Mendel Ľ., Solgajová M., Kolesárová A., Mareček J.) 
 23. Novotná T. et al. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně): Ovlivnění texturních vlastností játrových paštik s přídavkem vybraných želatin (Novotná T., Gál R., Mokrejš P., Pavlačková J.) 
 24. Novotná Kružíková K. (VETUNI Brno): Změny v nařízení vztahující se ke kontaminujícím látkám (Novotná Kružíková K.) 
 25. Pleva B. et al. (VETUNI Brno): Využití Ramanovy spektroskopie pro rozlišení řepkových a jetelových medů (Pleva B., Pospiech M., Pečová M., Čaloudová J., Tremlová B.) 
 26. Poláková K. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Vplyv rôzneho geografického pôvodu na senzorický profil kávy Coffeaarabica(Poláková K., Bobková A, Demianová A, Jurčaga L., Bobko M., Mesárošová A., Bělej Ľ.) 
 27. Rajninec M. et al. (Slovenská akademie věd, Slovensko): Hydrolytické enzýmy mäsožravých rastlín ako sľubné antifungálne agensi (Rajninec M., Libantová J.) 
 28. Rejdlová A. et al. (UTB Zlín): Výroba a hodnocení nového typu nápoje na bázi kefíru vyrobeného z mrkvové šťávy a syrovátky (Rejdlová A., Míšková Z., Kůrová V., Salek R.N.) 
 29. Řeháková J. et al. (SZU, Centrum zdraví, výživy a potravin, Brno): Srovnání výskytu vybraných analytů v rostlinných nápojích a kravském mléce (Řeháková J., Měřínská Z., Řehůřková I., Hornová J., Horáková K., Ruprich J.) 
 30. Samková E. et al. (JČU v Českých Budějovicích): Porovnávání kvality mléka v české republice a ve vybraných zemích eu v letech 2016-2020 (Samková E., Honesová S., Pokorný M., Hasoňová L., Hálová K., Climová N., Hanuš O.) 
 31. Slováček J. et al. (MENDELU): Jakostní parametry masného výrobku s masem volně žijící nutrie říční (Slováček J., Jůzl M., Nedomová Š., Seidlová A., Roztočilová A., Morávek Z., Mikulka O.) 
 32. Solgajová M. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Mlynárska a pekárska kvalita vybraných odrôd pšenice (Solgajová M., Kolesárová A., Mareček J., Mendelová A., Zeleňáková L.) 
 33. Švec I. et al. (VŠCHT v Praze): Technologický parametr číslo poklesu a jeho možné alternativy (Švec I., Sluková M., Skřivan P.) 
 34. Těšíková K. et al. (VETUNI Brno): Vliv nanočástic na texturální a antioxidační vlastnosti 3D tištěných čokoládových objektů (Těšíková K., Dordevic D., Zemancová J., Tremlová B.) 
 35. Zábrodská B. (Agrovýzkum Rapotín s.r.o.): Senzorická analýza buvolího mléka a výrobků z něj (Zábrodská B.) 
 36. Zeleňáková L. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Profil mastných kyselín v zemiakových hranolčekoch fritovaných v repkovom oleji (Zeleňáková L., Gabašová M., Angelovič M., Gálik B., Fikselová M., Kolesárová, A.)  

,

Čtěte dále