Studetská konference VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2021

25.června 2021

online

O akci
Program

Tradiční studentská konference pod záštitou Společnosti pro výživu se letos konala online formou (MS TEAMS). Na úvod pronesl zdravici pan předseda Společnosti pro výživu MUDr. Petr Tláskal, CSc. Organizátoři z trojlístku fakult brněnských univerzit zastoupeného Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Chemickou fakultou Vysokého učení technického v Brně sestavili velice bohatý program, kterého se zúčastnilo 17 prezentujících studentů (16 příspěvků).

Nechyběli prezentující i z dalších pracovišť, jakými letos byly Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Karlova univerzita a Ostravská univerzita. Do budoucna rádi přivítáme i zapojení dalších oslovených pracovišť, které se rovněž zabývají tématikou výživy, potravin a zdraví, jak máme v názvu této akce. 

V sekci bakalářské práce bylo 10 příspěvků a v sekci věnované diplomovým pracím 6 příspěvků. Potěšujícím byla vždy i následná bohatá diskuze, do které se zapojili akademičtí pracovníci i studenti. Online setkání splnilo očekávání, studenti nadnesli ve svých příspěvcích širokou škálu témat, kterými se zabývali ve svých závěrečných pracích. Tím, že dokázali shrnout výsledky své činnosti a získané zkušenosti prezentovat a diskutovat s kolegy a odborníky, tím vstoupili do další fáze svého profesního života, což je cílem této akce. Zajisté to využijí ve svém osobním rozvoji. Budeme rádi, když se připojí do řad naší společnosti.

Společnost pro výživu je nezávislé mezioborové sdružení odborníků na výživu a zájemců o vědecky podložené informace z oblasti výživy a potravinářství. Naším posláním je výměna odborných informací mezi odborníky různých oborů, jejich šíření směrem k veřejnosti i státní správě.

, ,

Čtěte dále