Studenti pro kvalitu potravin

16.dubna 2021
13:00

online

O akci
Výsledky
Pravidla soutěže
Minulé ročníky

Máš bakalářku nebo diplomku o potravinách?
Chceš si vyzkoušet prezentaci před obhajobou?
Máš již obhájeno a chceš se podělit o své výsledky?

Agronomická fakulta společně s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU a Potravinářskou komorou České republiky vyhlašují místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce s problematikou potravin. Tematicky je možné jednotlivé příspěvky zařadit do kategorií:

a. Výroba potravin a technologie
b. Kvalita potravin včetně systémů jejího řízení a kontroly
c. Marketing v potravinářském průmyslu

Přihlášky – Jméno studenta, název příspěvku (práce), abstrakt v češtině (15 – 20 řádků), jméno školitele (garanta), kategorie – zašlete nejpozději do 1. 4. 2021 na emailovou adresu miroslav.juzl@mendelu.cz 
Termín konání místního kola na MENDELU – v týdnu od 12. 4. 2021 – bude upřesněno, místní kolo soutěže proběhne v závislosti na epidemické situaci kontaktně nebo on-line. V rámci místního kola studenti odprezentují svůj příspěvek v rámci desetiminutové power-pointové prezentace.
Vítězové místního kola postupují do národního kola, které pořádá Potravinářská komora ČR s podporou zapojených vysokých škol a které proběhne v měsíci červnu.
Veškeré dotazy směřujte na hlavního organizátora místního kola soutěže doc. Ing. Miroslava Jůzla, Ph.D. – miroslav.juzl@mendelu.cz  (Ústav technologie potravin).

Místní kolo na MENDELU proběhlo přes MS TEAMS dne 16.4.2021 (od 13:00).
Zúčastnilo se 6 studentů a 2 postoupili do národního kola soutěže, které je v plánu v červnu 2021.

Výsledky místního kola na MENDELU
Na MENDELU se ve čtvrtek 16. dubna 2021 uskutečnilo v 13:00 online v MS TEAMS místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ (pro Bc. a Mgr.) s Potravinářskou komorou ČR.
Zvítězila Bc. Vendula Němcová (škol. Ing. Saláková) s tématem „Hodnocení jakostních parametrů kozích jogurtů v závislosti na vstupní surovině“.
Podmínkou bylo přihlásení minimálně 4 prací. Děkujeme všem 6 studentům i školitelům za jejich aktivní účast. Do soutěže PK ČR se opět jako loni zapojí studenti a školitelé z univerzit ČR. Na Mendelově univerzitě jsme měli čest opět zahájit tuto akci a díky účasti 6 našich (AF MENDELU) studentů PK ČR přidělila opět 2 místa, takže do celonárodního kola postoupil i student z 2. místa. Předpokládané datum je 21. 6. 2021.
Akce proběhla pod patronací PK ČR, předsedkyní komise byla Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. 
 
Postup do národního kola soutěže:
Bc. Vendula Němcová (škol. Ing. Saláková): Hodnocení jakostních parametrů kozích jogurtů v závislosti na vstupní surovině
Bc. Zuzana Leischnerová (škol. Ing. Saláková): Hodnocení jakostních parametrů dlouhozrajících sýrů
 
Dále se zúčastnili:
Bc. Zuzana Fenclová (škol. Ing. Saláková): Senzorické hodnocení zmrzlin z netradičních základních surovin
Bc. Peter Csányi (škol. doc. Kalhotka): Mikrobiálna kontaminácia kávových zŕn
Bc. Michaela Dunklerová (škol. Ing. Langová): Stanovení obsahu lepku ve vybraných potravinách
Bc. Štěpánka Glanzová (škol. Ing. Langová): Využití artyčoku (Cynara scolymus L.) v potravinářství
 
 

ROČNÍK 2020

Na MENDELU se ve čtvrtek 13. února 2020 uskutečnilo v 13:00 v M1.03 (budova M2, Ústav technologie potravin) místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ (pro Bc. a Mgr.) s Potravinářskou komorou ČR.
Zvítězila Bc. Štěpánka Glanzová (školitelka Ing. Radka Langová, Ph.D.) s tématem „Využití artyčoku (Cynara scolymus L.) v potravinářství“.
Podmínkou bylo přihlásení minimálně 4 prací. Děkujeme všem studentům i školitelům za jejich aktivní účast. Do soutěže PK ČR se tento rok zapojí studenti a školitelé ze 4 univerzit. Na Mendelově univerzitě jsme měli čest zahájit tuto akci a díky účasti 5 našich (AF MENDELU) studentů PK ČR přidělila nakonec 2 místa, takže do celonárodního kola postoupil i student z 2. místa. Předpokládané datum je v první půli června a PK ČR se bude snažit, aby nekolidovalo s termíny státnic. Akce proběhla pod patronací PK ČR, předsedkyní komise byla Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. Součástí prezentací studentů byla i ochutnávka. Účastníci obdrželi od předsedkyně komise certifikát o účasti, slavnostní předání diplomů postupujícím bude v aule v rámci 1.bloku přednášených sdělení na XLVI. Konferenci o jakosti potravin a potravinových surovin, která se na Mendelově univerzitě koná v rámci Ingrových dnů 2020 dne 4. března 2020.
 
Postup do národního kola (Kategorie: Výroba potravin a technologie):
Bc. Štěpánka Glanzová (škol. Ing. Langová): Využití artyčoku (Cynara scolymus L.) v potravinářství
Porazil, R. (škol. doc. Jůzl): Technologické vyhodnocení výroby měkkého salámu s přídavkem oleje
Na 3. až 5. místě se umístili (seřazeno abecedně):
Lustigová, Z. (škol. doc. Šottníková): Jakost těstovin z rýžové mouky
Pálová, K. (škol. doc. Šottníková): Kvalita a variabilita kávy
Vávrová, R. (škol. Ing. Saláková): Využití nových surovin pro kyselé srážení sýrů
 
Zpráva 19. 6. 2020:
Národního kola, které se konalo on-line 18. 6. 2020, se oba naši studenti zúčastnili (M1.03), a pro další ročník bylo doporučeno vytvořit kategorii junior pro studenty 1. ročníku navazujícího studia.
Štěpánka Glanzová s příspěvkem Využití artyčoku (Cynara scolymus L.) v potravinářství zvítězila v kategorii JUNIOR. Tato práce je výstupem spolupráce Mendelovy univerzity v Brně, pěstitelem Vlastimilem Otáhalem a firmou Chuť Moravy, s.r.o.

Fotogalerie

, ,

Čtěte dále