Ingrovy dny 2021

3.-4. března 2021

online

O akci
Program

Ingrovy dny 2021 byly opět složeny z konference, tentokrát s pořadovým číslem 47, a dále ze Dne s mlékem na MENDELU.
Více informací o akci a minulých ročnících najdete zde.

Zpráva o akci na webu MENDELU.

PROGRAM XLVII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2021“
Středa 3. března 2021
Program konference zahrnoval 4 bloky, mezinárodní byl online již den dopředu a mohli ho zhlédnout naživo návštevníci kanálu YOUTUBE, což během trvání ID2021 udělaly téměř dvě stovky návštěvníků. Zde je ke shlédnutí.

8:35 – 9:00 Prezence, možnost připojení
9:00 – 9:15 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo
9:15 – 10:45 První blok vyžádaných přednášek
Klanica Martin, Ing. (SZPI): Činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce v roce 2020
Semerád Zbyněk, MVDr. (SVS ČR): Aktuální informace Státní veterinární správy 
Forinova, Michala, Mgr.; Pilipeno, Alina, Ing.; Lísalová Hana, RNDr., Ph.D. (FZÚ AVČR): Biosenzory v boji s koronavirem SARS-CoV-2
Gabrovská Dana, Ing., Ph.D.; Křížová Eliška, Bc., Ing. (PK ČR, ČTPP): Aktivity a projekty potravinářské komory ČR a ČTPP k potravinářství a zdravém životním stylu
10:45 – 11:15 Diskuze
11:15 – 12:15 Druhý blok vyžádaných přednášek
Faměra Oldřich, Ing., CSc. (ČZU, Praha): Retrospektivní pohled na vývoj hodnocení jakosti potravinářské pšenice
Filip Pavel, RNDr.; Hrušková Marie, doc. Ing., CSc. (Svaz průmyslových mlýnů ČR): Kvalita a hygienická bezpečnost mlýnských výrobků
Šťastník Ondřej, Ing., Ph.D. (MENDELU): Význam krmiva a krmných směsí pro potravinářskou výrobu, aktuální pohled a souvislosti s výzkumem
12:15 – 12:30 Diskuze
12:30 – 13:30 Třetí blok vyžádaných přednášek
Golian Jozef, prof. Ing., Dr. (SPU Nitra, SVK): Úloha EFSA ve vztahu potraviny a stravovací doporučení
Landfeld Aleš, Ing. (VÚPP, Praha): Představení Výzkumného ústavu potravinářského Praha prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje
Jůzl Miroslav, doc. Ing., Ph.D.; Sláma Petr, Ing., Ph.D. (MENDELU): FNH-RI: Ustavení českého uzlu CZ AgriFoodTech
13:30 – 13:45 Diskuze
14:00 Ukončení přednášek konference
14:00 Vývěsková sdělení, moderovaná diskuze na otázky z chatu konference

Program Dne s mlékem na MENDELU
Čtvrtek 4. března 2021 – začátek 9:00
Den s mlékem na MENDELU můžete shlédnout na Youtube zde.

9:00 – 9:15 Zahájení  prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Ing. Alena Saláková, Ph.D., doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
9:15 – 9:45 Sláma Petr, Ing., Ph.D. (MENDELU): Somatické buňky mléka a jejich imunitní funkce
9:50 – 10:20 Hanuš Oto, prof., Ing., Ph.D. (VÚM, Praha): Metody podpory nutričně výhodného profilu mastných kyselin mléčného tuku v kravském jogurtu 
10:25 – 10:55 Vorlová Lenka, prof., MVDr., Ph.D. (VFU, Brno): Laktóza – nezbytná i problematická 
11:00 – 11:45 Kopáček Jiří, Ing., CSc. (ČMSM, ČR): Současný stav světového trhu se sýry
11:50 – 12:20 Čejna Vladimír, Ing., Ph.D. (Savencia Dairy & Fromage, ČR): Uplatnění sýrových výrobků v gastronomii
12:25 – 12:45 Čuboň Juraj, prof., Ing., CSc. (SPU, Nitra, SVK):  Korbáčik – tradičný slovenský výrobok
12:50 – 13:10 Vítová Eva, doc., Ing., Ph.D. (VUT, Brno): Senzorická kvalita sýrových analogů vyrobených s přídavkem vybraných ořechových olejů 
13:15 – 13:35 Kalhotka Libor, doc., Ing., Ph.D. (MENDELU): Mikrobiologická kvalita tvarohů 
13:40 – 14:00 Saláková Alena, Ing., Ph.D. (MENDELU): Sortiment a označování sýrů z tržní sítě 
14:05 – 14:15 Ukončení Dne s mlékem na MENDELU Ing. Alena Saláková, Ph.D., doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

Fotogalerie

, , ,

Čtěte dále