Biotechnologie, rostlinné produkty a senzorická analýza potravin

Ing. Veronika Kouřilová

Paní inženýrka se zabývá rostlinnými produkty.

Bc. Ing. Markéta Janík Piechowiczová

Paní bakalářka, inženýrka se věnuje novým trendům v senzorické analýze potravin.