Kvalita, zpracování a vývoj potravin

Ing. Jan Slováček

Pan inženýr se věnuje zpracování potravin živočišného původu. Zabývá se především masem z volně žijící zvěře. Analyzuje fyzikální vlastnosti potravin.

Ing. Adam Kovál

Pan inženýr se zabývá hmyzem a hmyzími produkty.

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

Short Description