Nutritional Epidemiology Lab

Laboratoř je zaměřena na analýzu souvislostí mezi složením stravy a zdravím obecné populace i vybraných zranitelných populačních skupin se speciálním důrazem kladeným na škodliviny vznikající konkrétními úpravami potravin.

STRÁNKA JE VE VÝSTAVBĚ

POČET PUBLIKACÍ INDEXOVANÝCH NA WEB OF SCI

PUBLIKACÍ V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH

POPULÁRNĚ NAUČNÝCH ČLÁNKŮ

ÚSPĚŠNĚ OBHÁJENÝCH DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Co nabízíme

nadpis

TEXT

nadpis

TEXT

nadpis

TEXT

Mgr. et Mgr. Daniela Kuruczová

Kontakt
Mgr. et Mgr. Daniela Kuruczová
Budova M: Ústav technologie potravin

Vystudovala jsem na Masarykově univerzitě obory Psychologie a Statistika a analýza dat. V doktorském studiu pokračuji v matematickém zaměření a soustředím se na neparametrické metody pro analýzu řídkých funkcionálních dat. Kromě vlastního témata doktorského studia se v současnosti zabývám zpracováním dat různých tělesných funkcí (například tepové frekvence) pro účely dalších analýz.

Ve vědecké praxi se kromě vlastního teoretického výzkumu věnuji metodologii výzkumu a aplikaci moderních statistických metod při analýze dat. Mám zkušenosti nejen s tradičními statistickými metodami, ale také s metodami pro zpracování velmi specifických dat jako jsou velké kohortové studie, výstupy z hmotnostní spektrometrie, nebo funkcionální data. 


Výzkum

Výuka

Spolupráce

Laboratoř v médiích


Vybavení


Projekty


Fotogalerie


Publikace

GRULICHOVÁ, Markéta, Daniela KURUCZOVÁ, Jan ŠVANCARA, Hynek PIKHART a Julie DOBROVOLNÁ. Association of Picky Eating with Weight and Height—The European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood (ELSPAC–CZ). Nutrients. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, roč. 14, č. 3, s. 1-9. ISSN 2072-6643. doi:10.3390/nu14030444.

HRUŠKA, Pavel, Jan KUČERA, Matej PEKAŘ, Pavol HOLÉCZY, Miloslav MAZUR, Marek BUZGA, Daniela KURUCZOVÁ, Peter LENÁRT, Jana FIALOVÁ KUČEROVÁ, David POTĚŠIL, Zbyněk ZDRÁHAL a Julie DOBROVOLNÁ. Proteomic Signatures of Human Visceral and Subcutaneous Adipocytes. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Endocrine Society, 2021, s. 1-21. ISSN 0021-972X.

KURUCZOVÁ, Daniela, Jana KLÁNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Hynek PIKHART a Julie DOBROVOLNÁ. Socioeconomic characteristics, family structure and trajectories of children’s psychosocial problems in a period of social transition. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 6, s. 1-16. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0234074.

LENÁRT, Peter, Daniela KURUCZOVÁ, Peter K. JOSHI a Julie DOBROVOLNÁ. Male mortality rates mirror mortality rates of older females. Scientific reports. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2019, roč. 9, July, s. 1-9. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-019-47111-w.

HOŘÁK, Martin, Daniela KURUCZOVÁ, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL a Julie DOBROVOLNÁ. Follistatin-Like 1 Is Downregulated in Morbidly and Super Obese Central-European Population. Disease Markers. London: Hindawi Publishing Corporation, 2018, roč. 2018, č. 4140815, s. 1-7. ISSN 0278-0240. doi:10.1155/2018/4140815.