Nutricosmetics & Food Analysis for Quality Control

Laboratoř nutrikosmetiky a analýzy potravin je mezioborovou laboratoří, spojující benefity potravinářských surovin a jejich aplikovatelnost do nutrikosmetických přípravků.

Potravinářské suroviny poskytují bohaté spektrum biologicky aktivních látek a požadavky na jejich efektivní zpracování na pozadí ekologického a udržitelného rozvoje jsou trendem současné doby. Aktuální výzkum směřujeme ke studiu získávání rostlinných extraktů a esenciálních olejů, možnostem jejich enkapsulace a cílené distribuce. Dalším tématem je využití vedlejších potravinářských produktů s potenciálem jejich zhodnocení jako aktivních obalů potravin nebo zdrojů komplexně či samostatně účinných aktivních látek pro kosmetologii. Pro naši práci využíváme mj. plynovou chromatografii, UV-VIS spektrometrii, NIR, 3D tisk pro tvorbu modelových systémů.

článků v recenzovaných časopisech

úspěšně obhájených Diplomových a bakalářských Prací

aktuálně řešených diplomových prací

Co nabízíme

Nadpis

text text text

Nadpis

text text text

Studenti

Spolupráci při řešení kvalifikačních prací studentů

Nástroje

Pro naši práci využíváme UV-VIS spektrometrii, NIR, plynovou chromatografii či 3D tisk pro tvorbu modelových systémů.

Ing. Jana Zemanová, Ph.D.

Kontakt
Ing. Jana Zemanová, Ph.D.

Budova M, kancelář 1006

Vystudovala jsem obor chemie potravin a biotechnologií. V oblasti nutrikosmetiky se pohybuji téměř 20 let. Během víc jak 15 let na pozici akademického pracovníka jsem garantovala a přednášela problematiku legislativy potravin, kosmetické chemie, kosmetologie a technologií kosmetiky, biologie a ekologie, vyučovala jsem praktika a cvičení z oblasti analýzy potravin, technologií potravin, systémů jakosti, analytické chemie, biochemie, mikrobiologie a dalších.

Výzkumně se zaměřuji na studium moderních surovin pro potravinářství a kosmetiku, zpracování potravinářských surovin pro kosmetiku, hodnocení jejich jakosti a technologické aplikovatelnosti. Mám zkušenosti s vývojem doplňků stravy i kosmetických přípravků. Působím též jako nezávislý hodnotitel jejich bezpečnosti (dle Nařízení ES 1223/2009).


Výuka


Vybavení

 • Spektrofotometr UV/VIS Jasco V-730
 • 3D tiskárna

Aktuálně řešené závěrečné práce

 • Možnosti využití metody NIR při studiu esenciálních olejů
 • Metody ošetření čerstvého ovoce a zeleniny na bázi ochranných povrchových aplikací
 • Využití metod 3D tisku pro výrobu sýrových analogů
 • Aktivní obaly potravin na bázi chitosanu
 • Možnosti enkapsulace esenciálního oleje z rýmovníku citronového (Plectranthus amboinicus) pro využití v potravinářství
 • Imobilizace galaktosidasy a její využití v potravinářské technologii
 • Potravinářství jako zdroj bioaktivních látek pro kosmetické přípravky
 • Nutriční charakteristika esenciálního oleje z rostliny Tetradenia spp.
 • Možnosti charakterizace alternativních náhrad tuků v sýrech
 • Trendy v enkapsulaci potravin
 • Aktuální trendy využití léčivých bylin
 • Problematika kyselého srážení mléka
 • Texturní vlastnosti sýrů a metody jejich hodnocení

Fotogalerie


Publikace

Divišová, R., Vítová, E., Diviš, P., Zemanová, J., Omelková, J.: Validation of SPME–GC–FID Method for Determination of Fragrance Allergens in Selected Cosmetic Products. Acta Chromatograhica, 2015, vol. 27, no. 3. ISSN 1233-2356 IF 1,639 Q4

Vítová, E., Zemanová, J., Saláková, A., Mahdalová, M., Šimíčková, A.: Senzorická kvalita sýrových analogů vyrobených s přídavkem ořechových olejů. In Sborník XLVII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021, s. 198-206. ISBN 978-80-7509-785-9.

Vítová, E., Zemanová, J., Sůkalová, K., Sýkora, M., Buňka, F.: Senzorická kvalita tavených sýrových analogů s přídavkem rostlinných tuků. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 112-118. ISBN 978-80-7509-653-1.

Zemanová, J., Vítová, E., Vespalcová, M: Aronie – hodnotný přírodní zdroj zdraví prospěšných látek. Výživa a potraviny, 2021, č. 5. ISSN 1211-846X

Zemanová, J.: Zajímavé přírodní extrakty v kosmetice. In Sborník 108. Kosmetologický seminář. Valeč: Kosmetologická společnost ČR, 2021.