Dairy Pilot Plant

Zabýváme se využitím mléka pro výrobu mléčných výrobků – kysaných mléčných výrobků, různých skupin sýrů, másla a zmrzliny. Při výrobě sýrů používáme různé druhy srážedel a syřidel, výsledné produkty obohacujeme různými druhy plodin, extraktů a olejů. Sledujeme změny v průběhu skladování mléčných výrobků a možnosti prodloužení údržnosti.

Mlékařský poloprovoz se v současnosti připravuje na registraci v rámci platné legislativy. Více informací zde.

receptur sýrů

litrů mléka
na zpracování
(70l pastér)

aktuálnĚ ŘEŠENÝCH Diplomových Prací

programy Mezigenerační univerzity

Co nabízíme

Firmy

Spolupráci s firmami při projektech vázaných na dotační politiku státu.

Kurzy

Specificky zaměřené kurzy (kurzy pro firmy, státní instituce i odbornou veřejnost).

Studenti

Spolupráci při řešení kvalifikačních prací studentů

Konzultace

Konzultování technologického procesu výroby (vývoj, kontrolu a ověření včetně zprávy).

Mezigenerační univerzita

Vzdělávání dětí a seniorů

Ing. Jana Zemanová, Ph.D.

Kontakt
jana.zemanova@mendelu.cz

Kancelář: budova M, Ústav technologie potravinVýrobky

 • másla, jogurty
 • zmrzliny
 • čerstvé sýry
 • pařené sýry
 • zrající sýry

Spolupráce

 • Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin – doc. Kalhotka, Ing. Seidlová
 • Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat – doc. Havlíček
 • Ústav chovu a šlechtění zvířat – doc. Falta
 • Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství – Dr. Pluháčková

Výuka


Vybavení

Mlékařský poloprovoz je vybaven kotlovým pastérem s regulací teploty, umožňující pasteraci 20 až 70 l mléka, čtyřmi zracími boxy s regulovanou teplotou a vlhkostí a očkovacím boxem, výrobníkem zmrzliny. Zařízení umožňuje modelovou výrobu různých druhů sýrů, másla, kysaných mléčných výrobků (jogurty, kefír, zakysané mléko a smetana) a zmrzliny nejen v rámci výuky, ale především v rámci výzkumu, vývoje a inovací vybraných mlékárenských výrobků. 

Na mlékařský poloprovoz navazuje laboratoř vybavená pro stanovení základních fyzikálně – chemických parametrů nejen mléka a mléčných výrobků.


Projekty

 • Projekt IP B MENDELU 8.1.6 Rozšíření praktické výuky v mlékařském poloprovozu
 • PRV GP Kozí program
 • Igráček – SGC-2021-017 The possibilities of using modern detection methods in the control and monitoring of the occurrence of hygienically important microorganisms in the environment of production and processing of food raw materials and food of animal origin
 • AF-IGA2022-IP-021 Hodnocení jakosti kysele srážených sýrů vyrobených pomocí netypických srážedel

Fotogalerie