Poultry, Minilivestock and Texture Lab

Laboratoř kvality drůbežích a minoritních produktů a textury se věnuje kvalitě drůbežího masa, vajec různých druhů a výrobků z nich a využití inovativních surovin pro výrobu potravin (produktů z hmyzu aj.). Dále se věnuje stanovení mechanických vlastností potravin i zemědělských surovin ve vztahu k jejich jakosti (maso a masné produkty, mlékárenské produkty, čokoláda, zelenina, ovoce, pečivo, těstoviny atd.).

publikací indexovaných na Web of Science

úspěšně obhájených bakalářských prací

úspěšně obhájených diplomových prací

vyučovaných předmětů

Co nabízíme

Analýzy

Stanovení mechanických vlastností potravin a zemědělských produktů či jiných materiálů, stanovení kvality drůbežích produktů a produktů z inovativních surovin.

Spolupráce

Spolupracujeme na projektech a výzkumných úkolech s firmami z aplikační sféry i s institucemi.

Studenti

Laboratorní zázemí pro řešení kvalifikačních prací.

doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.

Kontakt
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.

Budova M, kancelář 1003

Jsem absolventkou magisterského studijního programu Chemie a technologie potravin a doktorského studijního programu Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů na AF MENDELU.  Od roku 2002 působím na Ústavu technologie potravin AF MENDELU, v roce 2012 jsem absolvovala habilitační řízení v oboru Zpracování zemědělských produktů. Jsem garantkou bakalářského studijního programu Technologie potravin.

ResearcherID: I-5753-2018

h-index: 12Výuka


Vybavení

  • přístroj TIRATEST 27 025 (TIRA Maschinenbau GmbH) na stanovení mechanických vlastností potravin a zemědělských produktů s řadou nástavců a sond aplikovatelných u potravin s různým tvarem, velikostí a konzistencí. Přístroj je využíván jak pro stanovení texturních vlastností potravin, které jsou významné pro hodnocení kvality dané potraviny spotřebiteli, tak pro stanovení chování potravin při mechanickém namáhání s významem pro skladování, transport a zpracování potravin. Přístroj umožňuje provádění zkoušek jak v tlaku, tak i v tahu. Mezi prováděné zkoušky patří texturní profilová analýza (TPA) pro stanovení např. křehkosti masa, konzistence sýrů v průběhu zrání, konzistence masných výrobků; Warner-Bratzlerův nůž s rovným nožem i nožem ve tvaru V pro stanovení textury masa – zejména pro hodnocení zrání hovězího masa, pro stanovení textury masných výrobků typu párků; Kramerova cela pro stanovení vlastností např. těstovin, cereálií, pro drobné ovoce, zeleninu jak v syrovém, tak konzervovaném stavu při využití kombinace stlačení, stříhání a protlačování; nože MORS pro stanovení křehkosti syrového drůbežího masa; trojbodový ohyb pro stanovení vlastností sušenek, tyčinek, křehkých chlebů, stanovení pevnosti kostí; penetrační sondy různého průměru a zakončení pro stanovení vlastností ovoce – pevnosti slupky i dužiny, pečiva; tahové zkoušky pro stanovení vlastností slupek a membrán, pevnosti plátků sýrů, salámů; komprese pro stanovení pevnosti vaječné skořápky různých druhů vajec, vlastností syrových i vařených brambor a mnoho dalších. Metody lze aplikovat i pro měření nepotravinářských produktů – pevnost obalů, kompozitů a jiných materiálů.
  • laboratorní vybavení pro stanovení kvality drůbežích a minoritních produktů


Fotogalerie


Publikace

Vybrané publikace za posledních 5 let:

KOMPRDA, T., JŮZL, M., MATEJOVIČOVÁ, M., PIECHOWICZOVÁ, M., POPELKOVÁ, V., VYMAZALOVÁ, P., NEDOMOVÁ, Š., LEVÁ, L. Fatty acid composition, oxidative stability, and sensory evaluation of the sausages produced from the meat of pigs fed a diet enriched with 8% of fish oil. Journal of Food Science. 2021, 86(6), 2312-2326. ISSN 0022-1147.

HŘIVNA, L., MACHÁLKOVÁ, L., BUREŠOVÁ, I., NEDOMOVÁ, Š., GREGOR, T. Texture, color, and sensory changes occurring in chocolate bars with filling during storage. Food Science & Nutrition. 2021, 9(9), 4863-4873. ISSN 2048-7177. 

PŘIDAL, A., TRÁVNÍČEK, P., KUDĚLKA, J., NEDOMOVÁ, Š., ONDRUŠÍKOVÁ, S., TROST, D., KUMBÁR, V. A Rheological Analysis of Biomaterial Behaviour as a Tool to Detect the Dilution of Heather Honey. Materials14(10), 2472. ISSN 1996-1944. 

TOMASEVIC, I., NOVAKOVIC, S., SOLOWIEJ, B., ZDOLEC, N., SKUNCA, D., KROCKO, M., NEDOMOVA, S., KOLAJ, R., ALEKSIEV, G., DJEKIC, I., a kol. Consumers‘ perceptions, attitudes and perceived quality of game meat in ten European countries. Meat Science. 2018, 142(August), 5–13. ISSN 0309-1740.

KOMPRDA, T., PŘIDAL, A., MIKULÍKOVÁ, R., SVOBODA, Z., CWIKOVÁ, O., NEDOMOVÁ, Š., SÝKORA, V. A combination of additives can synergically decrease acrylamide content in gingerbread without compromising sensory quality. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2017, 97(3), 889-895. ISSN 0022-5142.